Nyhetsbrev

Att leda på distans – hur gör man det?

Martin von Pfaler
Att leda på distans – hur gör man det?

Coronakrisen ställer nya och ovanliga krav på chefer och ledare att kunna leda sina anställda på distans. Det kräver ett helt nytt tankesätt och egenskaper som man tidigare inte fäst så stort avseende vid kan nu behöva stärkas. Handelskammarens medlemsföretag Penica hjälper dig att utvecklas i din roll som chef.

Ett framgångsrikt chefsskap bygger, såsom mycket annat i vårt samhälle, på personliga möten mellan människor. Hur gör man när möjligheten till den dagliga, personliga kontakten plötsligt rycks undan? Går det att vara chef på distans och hur gör man?

En som funderat mycket på det är Peter Höckert. Han driver företaget Penica, som arbetar med coachning av bland annat ledare och chefer. För att möta den problematik som många ledare och chefer just nu ställs inför har Höckert utvecklat konceptet "coachning på distans". Nu kan du som Finsk-svenska handelskammarens medlem prova på denna typ av coachning till specialpris fram till den 15 juni 2020.

– Erbjudandet är ett led i att bidra till en stärkt marknad och framtidstro och ett uttryck för vår vilja att stärka människor under rådande situation i världen, säger Höckert.

PENICAS ERBJUDANDE ÄR UPPBYGGT I TVÅ STEG:

1. Kostnadsfritt uppstartssamtal

Information om programmet, vad coachning innebär, det praktiska upplägget, en kort kartläggning och behovsanalys om vad som önskas hanteras i coachningen. Efter detta samtal kan man välja att påbörja coachning eller ej.

2. Coachning

Coachsamtal en gång i månaden à 1,5 tim per gång. Den som blir coachad har även möjlighet utan extra kostnad att kontakta coachen under coachmånaden för ytterligare stöttning om så skulle behövas.

Ta mig till medlemserbjudandet på Penicas hemsida

SAGT OM PETER HÖCKERT, SOM DRIVER PENICA:

"Peter har en enastående förmåga att locka fram storheter hos människor!

Han använder sig av en mängd olika verktyg och metoder, och jobbar med kraftfulla frågor som skapar nya perspektiv. Årtionden av erfarenhet inom coachningen kombinerat med Peters genuina vilja att se människan att växa, gör honom till en fantastisk coach!"

Relaterade artiklar