Nyhetsbrev

Combient – ett digilabb för företag i Sverige och Finland

Patrik Lindfors
Combient – ett digilabb för företag i Sverige och Finland

Combient är ett unikt samarbete mellan företag i Finland och Sverige. Företagen som deltar söker gemensamma lösningar för att ta vara på de möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens erbjuder. Via Combient får storbolagen även kontakt med ett stort antal startupbolag.

Sedan starten 2015 har Combient vuxit till ett konsortium med 30 företag inom olika sektorer i båda länderna. Sammanlagt sysselsätter bolagen i konsortiet omkring 700 000 personer. Till en början ingick elva av bolagen inom Wallenbergsfären. Steg för steg har verksamheten utvidgats under ledning av vd Mats Agervi. Initiativet till Combient togs av Agervi och Marcus Wallenberg, som bland annat är ordförande för Saab och SEB.

De finländska företag som deltar är Fazer, Fortum, Kesko, Kone, Konecranes och Wärtsilä samt finsk-svenska Stora Enso. Combient startade sin verksamhet i Finland 2017. Två år senare grundades det finländska dotterbolaget Combient Mix Oy, där Ilkka Lakaniemi leder ett team av experter på algoritmer och dataanalys. Han ansvarar också för affärsutvecklingen på Combient i Finland.

– I de flesta av Combients projekt deltar tre eller fyra bolag. De andra kan välja att gå med i ett senare skede om de så vill. Företagen samarbetar utan att konkurrera med varandra och inget bolag behöver dela med sig av affärskritisk information till de övriga”, säger Lakaniemi.

Ilkka Lakaniemi. Bild: Roni Rekomaa.

Det faktum att endast bolag från Sverige och Finland deltar i Combient förklarar Lakaniemi med att näringslivsstrukturen i båda länderna i stort sett är identiska. Även de kulturella likheterna är många. Samarbetet inom Combient anser han att är unikt, dels för att det är gränsöverskridande och dels för att företagen söker gemensamma tekniska lösningar utan att konkurrera med varandra.

Ett av de företag som deltar i Combient är Stora Enso. Samuli Savo, Chief Digital Officer, konstaterar att Stora Ensos engagemang i Combient ger möjlighet att få svar på frågor som inte går att hitta i böcker eller manualer. Han säger att digitaliseringen är ett så stort tema att inget bolag har resurser att satsa på alla sektorer samtidigt.

– Det är bra att kunna utbyta åsikter och erfarenheter med andra bolag som befinner sig i en motsvarande situation. Vi kan lära av andra och samtidigt hjälpa de övriga företagen inom de områden där vi själva ligger i täten, säger Savo.

Den digitala övergången är för tillfället mycket snabb inom många sektorer. Det gäller även bank- och finansieringssektorn och på SEB har man insett att det lönar sig att dela med sig av kunskaper och erfarenheter, framför allt med företag och personer från andra sektorer än den egna.

Camilla Laitinen. Bild: S E B.

Camilla Laitinen, som driver affärsutveckling och innovation på SEB i Finland, konstaterar att banken haft konkret nytta av att delta i Combient. Ett viktigt projekt för SEB:s del är Open Banking, som handlar om att öppna bankernas digitala gränsytor för att erbjuda service åt kunder och ge fintech-bolag möjlighet att utveckla mjukvara för finansiella tjänster.

– Diskussionerna blir innovativare när gruppen är så heterogen som möjligt. De ekosystem och partnerskap som uppstår inom Combient är också en av hörnstenarna i den digitala transformationen för de bolag som deltar, säger Laitinen.

Text: Patrik Lindfors

Relaterade artiklar