Tidigare evenemang

Cybersäkerhet med Sean Sullivan, Security Advisor, F-Secure

Sean Sullivan diskuterar säkerhetsfrågorna inför en global publik i aktiv kommunikation med media. Hans arbete med att göra tekniken mer tillgänglig syns bäst i bloggen Labs Blog. Här tar Sean upp frågor som rör säkerhet, personlig integritet och teknik.
Relaterade artiklar