Tidigare evenemang

ECB:s penningpolitik och de nationella centralbankerna - Erkki Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank

ECB:s penningpolitik och de nationella centralbankerna -  Erkki Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank
Erkki Liikanen har varit sedan 2004 chefdirektör för Finlands Bank. Den tidigare EU-kommissionären, ambassadören och finansministern hör till de långvarigaste medlemmarna av Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet). Erkki Liikanen är ordförande i ECBs revisionskommitté, som har till uppgift att stärka organisationsstyrningen i ECB och i Eurosystement. Han är också styrelseledamot i Internationella Valutafonden (IMF). På lunchseminarium får vi även veta om det ekonomiska läget i Finland. Tid 29.10.2015, kl.11.45 -12.30 lunch, seminarium kl.12.30 - 14.00
Relaterade artiklar