Nyheter

NTM-centralerna i Finland beviljar stöd för tillväxt och internationalisering

Markku Sirviö

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) ger nu stöd till små och medelstora företag i Finland för att med hjälp av externa konsulter öka sitt kunnande om nya marknader och växa internationellt. Avgiften för företagen är endast 30€ + moms/dag.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) ger nu stöd till små och medelstora företag i Finland för att med hjälp av externa konsulter öka sitt kunnande om nya marknader och växa internationellt. Avgiften för företagen är endast 30€ + moms/dag.

Målsättningen med stödet är att ge företaget en tydlig förståelse för tillväxtstrategin, kunderna och marknaden. Dessutom syftar tjänsten till att utveckla företagets strategiska kunnande och affärsverksamhetskompetens samt att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Sista ansökningsdagen är 8 juni 2020.

Kontakta handelskammarens marknadsrådgivare Markku Sirviö för mer information.

http://www.ely-keskus.fi/sv_SE/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvu

Markku Sirviö

Marknadsrådgivare, Finsk-svenska handelskammaren

+46 76 393 1298

markku.sirvio@finsve.com

Relaterade artiklar