Nyheter

Etik handlar om mycket mer än att följa regler

Lena Barner-Rasmussen
Etik handlar om mycket mer än att följa regler

Visselblåsarsystem och stränga regler hjälper inte företag att agera mer etiskt ifall företagskulturen dikterar något annat. Det var samtliga talare överens om då Nordic Business Ethics presenterade sin årliga rapport om hur det står till med etiken på arbetsplatserna i Norden. Enrons före detta finansdirektör Andrew Fastow berättade hur det går då man tänjer på reglerna ordentligt.

År 2001 uppdagades den största företagsbluffen i historien då det amerikanska energibolaget Enrons skumma affärer och dubiösa redovisningspraxis uppdagades. Skandalen gav upphov till den så kallade Sarbanes-Oxley-lagen med strängare straff, striktare regler och större skydd åt aktieägarna. Men strängare straff och regler sätter inte stopp för oetiskt beteende i företag, inte ens i Norden. Företagskulturen spelar en avgörande roll.

Anna Romberg och Niina Ratsula, grundarna av Nordic Business Ethics, presenterade resultaten av årets Nordic Business Ethics Survey i ett webbinarium i början av oktober. Samarbetspartner var Finsk-svenska handelskammaren, konsultföretaget Forensic Risk Alliance och advokatbyrån Hannes Snellman.

Först goda nyheter: oetiskt beteende i nordiska företag har minskat från ifjol, då den första undersökningen gjordes. En sämre nyhet är att man i de nordiska länderna är rätt dåliga på att påtala oetiskt beteende.

”På den här punkten har utvecklingen backat”, konstaterade Anna Romberg.

Nordic Business Ethics
Anna Romberg och Niina Ratsula

Orsaken till att man inte berättar om oetiskt beteende varierar beroende på vilken position man har i organisationen. Högsta ledningen ser inte det som relevant medan mellanskiktet anser att det inte hör till deras uppgifter. Lägre ner i organisationen tror man att det inte gör någon skillnad om man rapporterar oetiskt beteende eller inte. Det här såg Romberg och Ratsula som ett stort problem.

”Vårt problem i Norden är kanske inte oetiskt beteende i sig, men snarare det att vi inte berättar då vi ser att det sker”, sade Ratsula.

EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare ska göra det lättare att rapportera oetiskt beteende. Men Ratsula påpekade att det inte hjälper om inte kulturen i företaget stöder öppenhet i frågan.

Tytti Saarinen och Viivi Lajunen från konsultbolaget Forensic Risk Alliance lyfte fram vikten av formella processer för att hindra oetiskt beteende i företag.

”Många tror att en öppen företagskultur räcker och att man inte behöver formella processer”, sade Saarinen.

Enkäten visar att ju lägre ner i organisationen man går, desto oklarare är det för anställda hur de ska gå till väga om de observerar oetiskt beteende.

”Om hälften av de anställda inte vet hur de ska reagera då de ser oegentligheter är det svårt att åtgärda problemet”, sade Lajunen.

Andrew Fastow, finansdirektör på Enron då det begav sig och en av dem som dömdes till fängelse för grova redovisningsbrott, konstaterade att oetiskt beteende kan uppmuntras av företagskulturen även om det finns strikta regler. Det var fallet på Enron.

”Enron hade de mest strikta compliance-reglerna i USA. Men samtidigt som man poängterade att reglerna måste följas sades det att man ska göra vad som helst för att företaget ska tjäna pengar.”

Andrew Fastow
Andrew Fastow visar upp utmärkelsen "CFO of the Year"
tillsammans med sitt fängelse-id.

Då den kaliforniska energimarknaden avreglerades på 90-talet gjorde bland annat Enron avtal med kraftverksbolag om att köpa 100 procent av deras produktion samtidigt som finansavdelningen köpte optioner där man spekulerade i att elpriset skulle öka kraftigt. Det gjorde det också då Enron bad kraftverken att låta bli att producera el. Då stryptes utbudet och priset sköt i höjden. Enron gjorde enorma vinster på optionerna som mer än väl täckte vad de betalade kraftverken för att inte producera el.

”Det var början på slutet för Enron”, konstaterade han.

Fastow dömdes till sex år i fängelse för redovisningsbrott. På frågan vad han sade till sina två barn då domen föll återberättade han det han sade till sin då 15-åriga son:

”Föreställ dig att du är på fest och en vän räcker dig en öl. Du säger nej eftersom du lovat din mamma att inte dricka alkohol. Då din vän hör att du inte får dricka alkohol erbjuder han dig en öltablett i stället. Skulle du ta tabletten?”

Fastow sade till sin son att han i Enron-fallet var vännen som erbjöd öltabletten och därför var det mer än rätt att han blev dömd till fängelse.

”Om man tänker på all skada jag orsakade, är det ett mirakel att jag endast dömdes till sex år”, sade han och konstaterade att han ändå är världens mest lyckligt skattade människa eftersom hans äktenskap höll ihop.

Se en sammanfattning av webbinariet (utan Andrew Fastows föredrag):
https://livekatsomo.fi/streams...

Text: Lena Barner-Rasmussen
Bilder: Karl Vilhjálmsson


Relaterade artiklar