Tidigare evenemang

Etik och moral som grund för företags framgång

Etik och moral som grund för företags framgång
Norden har under de senaste årtiondena dominerat jämförelserna över de minst korrumperade länderna i världen. Medborgarnas förtroende för myndigheter och statliga institutioner är starkt. Samma gäller även i de flesta fall för förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Men är allting så bra som det verkar på ytan? Leder den allmänna känslan av förnöjsamhet till att moraliska och etiska konflikter på arbetsplatserna tonas ned? På seminariet diskuteras hur och varför ett medvetet etiskt handlande i vardagen leder till bättre ekonomiska resultat för företagen. Vi hör också ett antal representanter för ledande nordiska företag berätta om de moraliska och etiska utmaningar som ett bolag möter och om vilka möjligheter som finns till att hantera dem. OBS! Evenemanget är fullsatt.
Relaterade artiklar