Nyhetsbrev

Exporten till Sverige fortsatte att öka för femte året i rad

Paul Öhrnberg
Exporten till Sverige fortsatte att öka för femte året i rad

Värdet på varuexporten steg med över en miljard på ett halvt årtionde.

Finlands export av varor till Sverige har ökat fem år i rad. Under perioden har exportvärdet stigit med 22 procent, det vill säga en bra bit över en miljard euro. Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik var värdet på den finländska varuexporten till Sverige cirka 6,7 miljarder euro, jämfört med 5,5 miljarder år 2015.

I fjol var tillväxten dock endast i storleksordningen 1 procent, men om den svenska kronans svaga värde tas i beaktande, kan utvecklingen trots det ses som någorlunda tillfredsställande. Även varuimporten från Sverige till Finland steg under förra året med en procent till 7,3 miljarder euro.

Enligt tullöverinspektör Anssi Kaarna har det inte skett några dramatiska förändringar i förra årets exportstatistik. Han lyfter dock fram den starka tillväxten hos olje- och raffinaderiprodukter, som steg med 17 procent till 1,6 miljarder euro. Bränslen och smörjoljor är också den största bland de enskilda varugrupper som ingår i Finlands export till Sverige.

- Inom denna varugrupp finns en reell tillväxt, eftersom värdet på exporten vuxit trots fallande priser. Det är på sätt och vis oljebranschen som vi har att tacka för att exporttillväxten till Sverige visar positiva siffror för år 2019. Inom flera andra stora varugrupper har en tydlig nedgång noterats, uppger han.

Exempelvis minskade exporten av kemiska ämnen och kemiprodukter med 2 procent förra året, papper och kartong med 4 procent samt järn och stål med 16 procent.

Även inom högt förädlade produkter såsom maskiner, apparater och transportmedel hamnade exporten på minus 3 procent efter ett par år med rejäl tillväxt. Enligt Kaarna finns det ingen enskild eller tydlig varugrupp inom denna produktgrupp, som förklarar nedgången.

Exporten av allmän maskinutrustning till industrin hamnade på samma nivå som i fjol medan en nedgång kunde noteras för bland annat specialmaskiner och eldrivna maskiner till olika branscher. Men inom produktgruppen återfinns även stark tillväxt. Exporten av motorfordon från Finland till Sverige steg exempelvis med 4 procent under förra året till 351 miljoner euro.

Sverige är efter Tyskland Finlands näst viktigaste exportmarknad. Av varuexportens totalvärde uppgick Sveriges andel till 10,3 procent förra året. På listan över de viktigaste importländerna placerar sig Sverige på en tredjeplats efter Tyskland och Ryssland med en andel på 11 procent.


Ladda ner en graf över exportutvecklingen årsvis under 2015-2019 (pdf)

Ladda ner en graf över exportutvecklingen per månad 2019 (pdf)

Relaterade artiklar