Nyhetsbrev

FINSVE:s medlemsundersökning 2019

Patrik Lindfors

Merparten av medlemmarna anser att FINSVE:s verksamhet har förbättrats

Finsk-svenska handelskammaren fick ett bra betyg av sina medlemmar i en enkät som utfördes under början av året och samlade svar från sammanlagt 160 medlemmar. Av de tillfrågade uppgav 84 procent att de är nöjda med samarbetet med handelskammaren. 59 procent anser att handelskammarens verksamhet har förbättrats under de senaste åren.

Enligt enkäten är medlemmarna nöjda med handelskammarens kommunikation och 42 procent anser att kommunikationsnivån förbättrats under det senaste året. Handelskammarens medlemsbrev är den kanal som används mest och den kanal som främst bör användas enligt responsen från medlemmarna.

Av de medlemmar som svarat på enkäten bedömer 59 procent att handelskammaren är synlig i den offentliga debatt som berör näringslivet i Finland och Sverige. De metoder som anses vara de effektivaste för att främja det nordiska samarbetet är enligt medlemmarna diskussioner med politiker och tjänstemän. Det bedöms också som viktigt att Finsk-svenska handelskammaren deltar i den allmänna diskussionen genom att skriva debattartiklar i media och ställa upp som talare vid seminarier.


Ungefär 80 procent är nöjda med handelskammarens verksamhet för att främja nordiskt samarbete. Detsamma gäller rollen som samarbetsorgan inom näringslivet i Finland och Sverige samt handelskammarens arbete för att skapa nya möjligheter till affärsförbindelser mellan länderna.

Drygt 70 procent är nöjda med den årliga medlemsavgiften som rör sig mellan 3000-15000 kronor.

I de kritiska kommentarerna efterlystes bland annat ett större antal seminarier och evenemang på andra orter än Helsingfors och Stockholm. Handelskammaren har ökat antalet evenemang under de senaste åren och merparten av dessa har ägt rum i huvudstäderna. I mars 2019 deltog över 300 personer i ett seminarium i Vasa med framgång i Norden som tema. Handelskammaren meddelar senare om kommande evenemang under hösten och vintern 2019 - 2020. En del av dessa kommer att äga rum på andra orter än Helsingfors och Stockholm.

Handelskammaren tackar för responsen och alla värdefulla kommentarer! Vi fortsätter att jobba för att vara relevanta för våra medlemmar och för att främja kontakterna inom näringslivet i Finland och Sverige. Hör gärna av dig med frågor, tips och förslag! Du når oss på https://finsve.se/kontaktuppgifter

Relaterade artiklar