Nyheter

Framgångsrecept för marknadsföring i Sverige: våga improvisera

Lena Barner-Rasmussen
Framgångsrecept för marknadsföring i Sverige: våga improvisera

Acceptans, mod och improvisation. Det är framgångsreceptet bakom svensk marknadsföring, säger Jonna Peltonen, som sedan fyra år tillbaka jobbar som kundansvarig på reklambyrån Ehrenstråhle i Stockholm.

Jonna Peltonen har jobbat i flera år med reklam och marknadsföring, bland annat på Accenture och på reklambyrån NordDDB Helsinki, där bland annat McDonald’s var en av kunderna. Då hennes man för fyra år sedan fick ett arbetserbjudande i Stockholm tvekade familjen inte att flytta trots att det innebar att Jonna Peltonen måste säga upp sig. Men hon gick inte länge sysslolös i Stockholm: möjligheterna att ha en finländare med svenska som modersmål som kunde hjälpa finska kunder i Sverige ville man på Ehrenstråhle inte missa.

Jonna Peltonen
Jonna Peltonen. Foto: privat.

Under de fyra år Peltonen har jobbat med svensk marknadsföring har hon kunnat skönja vissa skillnader mellan hur finländare och svenskar jobbar med reklam och försäljning.

Den gamla klichén om att svenskar diskuterar medan finländarna agerar får ett visst medhåll från Peltonen. Men hon påpekar att diskuterandet har många fördelar.

”Under diskussionerna kan man komma fram till en annan, och bättre, slutsats än den man först började jobba med. En ledig diskussionskultur bidrar också till att man snabbt kommer nära kunderna. De anförtror sig och man har lättare att komma med lämpliga lösningar.”

Alla vågar säga sin åsikt

Enligt henne är den lediga diskussionskulturen i Sverige en bidragande orsak till att alla i teamet vågar säga sin åsikt.

”Man känner sig trygg i att komma med vad man kanske först tycker är en tokig åsikt. Ofta finns ju det verkligt värdefulla i de lite tokigare åsikterna. Där man i Finland ser lite väl allvarligt på sig själv känns det som att man har lättare att skratta åt sig själv i Sverige”, säger hon.

Det handlar om acceptans, både mot sig själv, sitt team och mot kunderna.

”I ett team där alla accepterar en känner man sig också trygg att säga vad som helst, också de tokiga idéerna.”

En annan kliché som ofta kommer på tal om skillnaderna mellan Sverige och Finland är den om finländaren som filar på processerna medan svensken improviserar.

”I Sverige vågar man kanske mer lita på sin magkänsla medan man i Finland tyr sig till processerna och vill vara mer analytisk. Där man i Finland ser på processen fokuserar man i Sverige mer på vart man vill komma, och man är villig att improvisera för att komma dit.

Svenskarna modigare

För att våga lita på sin magkänsla krävs det mod. Och det tycker sig Peltonen kunna se mer av i Sverige än i Finland.

”I Sverige är det lättare att föreslå lite galna kampanjer. Oftast är det ju sådana risktagningar som ger verkligt genomslag”, säger hon.

Överlag tycker Peltonen kunna sig se en högre uppskattning för marknadsföring i Sverige.
”Budgetarna ligger på en annan nivå, företag ser marknadsföring mer som en investering än en kostnad.”

Reklamen har en längre tradition i Sverige, och med framgångshistorier som Ikea och H&M har man fått erfara att satsningar på marknadsföring är nödvändiga för att få varumärkena att växa internationellt.

Däremot vill Peltonen korrigera en uppfattning om att reklambyråer i Sverige är dyrare än i Finland.
”Jag blev själv förvånad då jag flyttade från Finland över den lägre prisnivån, speciellt då levnadskostnaderna lätt blir högre i Stockholm. Men här finns ett enormt utbud av byråer, och mer konkurrens leder till lägre priser.”

Se upp för nyansskillnader

Åt finländska företag som vill marknadsföra sig åt svenska kunder ger Jonna Peltonen rådet att anlita en svensk reklambyrå.

”Det är mycket som förenar Sverige och Finland, men det finns ändå väsentliga skillnader. Humor kan förena, men på grund av nyansskillnaderna kan det bli totalt fel med väldigt finsk humor på svenska marknaden.”

”Och så måste du ha en svensk copywriter, nyansskillnaderna mellan finlandssvenskan och rikssvenskan är ganska stora.”

Men dessa skillnader till trots är intresset för finska produkter stort i Sverige.
”Finska varumärken har en väldigt positiv klang i Sverige”, säger hon.

Relaterade artiklar