Nyheter

Handelskammarens tidning förenar Finland och Sverige

Handelskammarens tidning förenar Finland och Sverige

Finsk-svenska handelskammaren hjälper finländska företag på den svenska marknaden och skapar kontakter mellan företag i Finland och Sverige. Handelskammaren fyller i år 85 år och som en del av vårt uppdrag ger vi ut en egen tidning där vi berättar om det finländska näringslivet och samarbetet mellan länderna.

Tidningen ingår som en bilaga i Dagens Industri den 26 april 2021. Vi erbjuder DI:s läsare en inblick i näringslivet i Finland och det aktiva utbyte som pågår mellan länderna. Ju bättre vi känner varandras marknader desto större är möjligheterna till samarbete och kontakter mellan företagen i Sverige och Finland.

I handelskammarens tidning kan du bland annat läsa om statsminister Sanna Marins syn på relationen mellan Finland och Sverige, Riksbankschefen Stefan Ingves erfarenheter från båda länderna och utrikeshandelsminister Anna Hallbergs målsättning att länderna gemensamt ska locka till sig kompetens, kapital och investerare.

Vi ger även ut tidningen som en bilaga i Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Vasabladet, Syd-Österbotten och Österbottens tidning den 12 maj 2021.

Relaterade artiklar