Nyheter

Hannes Snellman blir Finsk-svenska handelskammarens samarbetspartner

Hannes Snellman blir Finsk-svenska handelskammarens samarbetspartner

Den nordiska advokatbyrån Hannes Snellman har ingått ett treårigt samarbetsbetsavtal med Finsk-svenska handelskammaren.

Målet med samarbetsavtalet är att erbjuda Finsk-svenska handelskammarens medlemmar Hannes Snellmans specialkunskap och på så sätt stöda FINSVEs medlemsbolag i åtgärder med anknytning till tillväxt i Sverige. Hannes Snellmans starka fotfäste på både den finska och svenska marknaden utgör en stadig grund för samarbetet.

“Vi har fungerat i Sverige sedan år 2008 och för tillfället sysselsätter Stockholmskontoret över hundra arbetstagare. Jag anser att vår starka erfarenhet från både den finska och svenska marknaden möjliggör ett mångsidigt och givande samarbete med Finsk-svenska handelskammaren”, säger Hannes Snellmans delägare Johan Aalto.”

”Jag ser verkligen fram emot vårt samarbete och är övertygad om att vi på Hannes Snellman i Stockholm har mycket att erbjuda de finska bolag som både vill etablera sig, och växa på den svenska marknaden”, säger Hannes Snellmans specialist partner Johanna Wärnberg.

”Samarbetet med Hannes Snellman förstärker Finsk-svenska handelskammarens utbud och nätverk i både Sverige och Finland. Avtalet är även ett tecken på en nära relation mellan Finlands och Sveriges näringsliv samt de möjligheter som en gemensam marknad medför”, konstaterar Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund.

Finsk-svenska handelskammaren FINSVE främjar export från Finland till Sverige och upprätthåller omfattande nätverk i båda länderna. FINSVE är på plats i Sverige och erbjuder information, rådgivning och utredningar gällande den svenska marknaden. Handelskammaren har cirka 700 medlemsbolag, av vilka cirka 60 procent är registrerade i Finland och 40 procent i Sverige.

Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå med 300 jurister och andra medarbetare i Finland och Sverige. Vi arbetar med internationella och lokala klienter i alla branscher. Vi har kompetensen och kapaciteten för att kunna hantera alla juridiska utmaningar för företag som utvecklar, förvärvar, finansierar och skyddar tillgångar eller när en tvist uppstår.

Relaterade artiklar