Tidigare evenemang

Hur du lyckas i Sverige

Norden erbjuder en marknad som består av 26 miljoner människor. Här finns en allt mer enhetlig samhällsstruktur och lagstiftning. Att utvidga hemmamarknaden till närregionerna är ett utmärkt sätt att ta steget mot en internationell verksamhet. Men hur säkrar man en lyckad satsning i Sverige? Svar på den frågan får du i detta frukostmöte, som arrangeras av Finsk-svenska handelskammaren. Vi tar fasta på frågor om internationell konceptualisering, varumärkesarbete och försäljning. Välkommen att höra och diskutera ämnet med oss. Evenemangets språk är finska.
Relaterade artiklar