Tidigare evenemang

Hur reagerar vi på bristande etik i arbetslivet i Finland, Sverige och Norge?

Hur reagerar vi på bristande etik i arbetslivet i Finland, Sverige och Norge?
De etiska frågeställningarna har fått en allt större uppmärksamhet på arbetsplatserna och i offentligheten. De fall av missbruk och kriminell aktivitet som har skapat stora rubriker i media utgör närmast toppen av isberget. I arbetslivet är det många som råkar ut för situationer där det på grund av arbetsgivarens ekonomiska intressen, invanda mönster eller förmannens attityd är lättare att låta bli att reagera än att handla enligt sitt egna samvete. På Finsk-svenska handelskammarens evenemang presenterar vi resultaten från den första Nordic Business Ethics Survey-enkäten. Vi berättar hur de etiska värderingarna förverkligas på arbetsplatserna i Finland, Sverige och Norge. Skillnaderna mellan länderna är betydande och detsamma gäller för hur man reagerar i etiskt tvivelaktiga situationer. Enkäten har genomförts av Nordic Business Ethics Networks grundare Anna Romberg och Niina Ratsula med stöd från Forensic Risk Alliance.
Relaterade artiklar