Nyhetsbrev

Flygfrakten fungerar trots coronakrisen

Paul Öhrnberg
Flygfrakten fungerar trots coronakrisen

Covid-19-epidemin har i det närmaste helt satt stopp för det globala passagerarflyget. För frakttrafiken står däremot gränserna öppna och Finnair Cargos vd Mikko Tainio konstaterar att man klarar av att hantera företagens viktiga transporter.

– På grund av resebegränsningarna har så gott som alla flygbolag skurit ner sin kapacitet med 90 procent eller mer. Trots det flyger vi fortfarande flera flyg i veckan enbart med gods. Vi kan med andra ord hantera de transporter som är viktiga för företagen, säger Finnair Cargos vd Mikko Tainio.

Finnair Cargo har modifierat sina plan så att gods nu även kan transporteras i passagerarutrymmena, utöver det vanliga lastrummet.

Enligt Tainio har den grundläggande efterfrågan på godstransporter minskat som en följd av epidemin. Samtidigt har krisen skapat en ny slags efterfrågan.

Först och främst har efterfrågan drivits på av det avbrott i produktionen och logistikfunktionerna som uppkom under epidemitoppen i Kina. Avbrottet orsakade brister och flaskhalsar på marknaden för många varor och komponenter. Nu körs verksamheterna åter igång i Kina och den eftersläpning som uppkommit har börjat betas av med hjälp av snabba flygtransporter.

– Utöver det har efterfrågan på transporter drivits på av själva epidemin, eftersom skyddsutrustning, medicinsk utrustning, provtagningsmaterial och andra epidemirelaterade produkter hastigt behöver transporteras mellan olika länder.

– Mellan Europa och Asien transporterar vi just nu bland annat stora mängder kritiska industriprodukter samt covid-19-relaterad utrustning, uppger Tainio.

Finnair stöder sig på sin Asienstrategi även under den rådande coronakrisen och genomför kontinuerliga fraktflygningar till Japan, Kina och Sydkorea.

En stor del av Finnairs frakttrafik från och till Asien fortsätter från Helsingfors till övriga Europa. Anslutningarna fungerar trots undantagstillståndet smidigt via den nya fraktterminalen som togs i bruk på Helsingfors-Vanda flygplats för två år sedan.

Tainio uppmanar företag i behov av transporter att ta kontakt via ett speditionsbolag i vanlig ordning.

– Samarbetet med speditionsbolagen fungerar bra även nu under coronakrisen. Om någon har ett specialbehov tar vi fram olika alternativ tillsammans med speditionsbolaget och kunden men i övrigt rullar frakten till största delen på som vanligt.

När det gäller till exempel transporter till Sverige är det normala enligt Tainio att fraktgodset från Asienplanet lastas om till långtradare, som kör ombord på ett fartyg. Leveransen når då fram snabbt. Vid extremt brådskande transporter är det möjligt att fortsätta med samma plan efter en teknisk mellanlandning i Helsingfors till slutdestinationen i Europa.

Flygtrafiken har råkat ut för speciella situationer även tidigare men någon såhär långvarig och omfattande störning har aldrig tidigare inträffat. Tainio beskriver situationen som historisk, men enligt honom har Finnairs frakttjänster lyckats väl med att anpassa sig till krisen.

– I Europa finns bara en handfull flygbolag som i den här situationen har kunnat flyga fraktflyg på ett vettigt och effektivt sätt och vi finns med i den lilla skaran.

Tur i oturen är att Finnair redan sedan tidigare har erfarenhet och kompetens när det gäller att utföra olika typer av specialtransporter. Som det första flygbolaget i världen beviljades man exempelvis år 2015 det internationella lufttransportförbundet IATA:s CEIV pharma-certifikat, som dikterar stränga villkor för krävande läkemedelstransporter.

Text: Paul Öhrnberg. Bild: Finnair.


Relaterade artiklar