Nyhetsbrev

Lidgard education hjälper företag att förebygga kulturella och språkliga barriärer

Finländare och svenskar upplever ofta att de är lika varandra eftersom länderna har en gemensam historia. Men trots att vi är brödrafolk, är vi väldigt olika, inte minst inom arbetslivet. Nedan ett exempel – men det finns många fler.

Cecilia Lidgard
Cecilia Lidgard

I Finland är det chefen som bestämmer. Besluten tas givetvis snabbare när en person bestämmer än när alla ska få tycka till innan beslutet fattas, såsom i Sverige. Att något tar tid upplevs i Finland som ett tecken på ineffektivitet medan det i Sverige ses som en kvalitetsmarkör.

Lidgard education hjälper svenska aktörer på den finska marknaden och finländare som gör affärer i Sverige med att förstå kulturella mönster och att lära sig det svenska eller finska språket (eller bli lite mer säker för den som redan har en bra basnivå).

Företaget samarbetar med ett relocation-företag som bistår med att söka bostad och skola (om barn finns) samt med övriga praktikaliteter.

Cecilia Lidgard är grundare till Lidgard education och finns tillgänglig för handelskammarens medlemmar tillsammans med kollegan Päivi Vääränen. Båda har goda erfarenheter av samarbete med finländare och enligt både Päivi och Cecilia är det ingen överdrift att säga att de gärna arbetar just med Finland.

Kontaktuppgifter

www.lidgardeducation.com

cecilia@lidgardeducation.com

+46 70 99 11 100

Relaterade artiklar