Tidigare evenemang

Likheter och olikheter i den nordiska affärskulturen

Likheter och olikheter i den nordiska affärskulturen
Likheterna inom den nordiska affärskulturen är betydligt fler än olikheterna. Därför gäller det att se upp. Det som på ytan ser bekant ut kan innehålla invanda mönster och attityder som skiljer sig stort mellan de olika länderna. De företag som känner till fallgroparna och är beredda att anpassa sig har de bästa förutsättningarna för att lyckas. Finsk-svenska handelskammarens seminarium ”Likheter och olikheter i den nordiska affärskulturen” ger de verktyg som behövs för att hantera kulturskillnaderna i de nordiska länderna. Huvudtalare är Anita Ekvall som är en av de ledande experterna på affärskultur i Norden. Några företag som är aktiva på den nordiska marknaden delar också med sig av sina erfarenheter. Seminariet öppnas med ett välkomsttal av Borgå stadsfullmäktigeordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP). Finsk-svenska handelskammaren bjuder på frukost och lunch.
Relaterade artiklar