Nyhetsbrev

"Näringslivet måste ta del i debatten"

Patrik Lindfors
"Näringslivet måste ta del i debatten"

Finsk-svenska handelskammarens traditionella vårlunch samlade cirka 220 personer från näringslivet i Finland och Sverige till Grand Hôtel i Stockholm den 20 mars. Talare på vårlunchen var Dagens Industris chefredaktör Peter Fellman, som berättade om sina observationer och synpunkter under rubriken ”USA vänder sig inåt och EU är splittrat. Dags att stärka den nordiska marknaden?”. Fellman återvände i augusti i fjol till rollen som chefredaktör efter att i två år ha varit tidningens korrespondent i USA.

Peter Fellman konstaterade att det för många amerikaner var ett stort moraliskt dilemma att i presidentvalet 2016 välja mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Förklaringen till att Trump gick segrande ur valet var enligt Fellman, att en alltför stor del av väljarna under inga omständigheter ville ha en ny Clinton i Vita Huset. Skandalerna under Bill Clintons tid som president var för många.

År 2016 var det många som inte kunde förstå att ett så stort och framgångsrikt land som USA inte var kapabelt att ta fram andra kandidater än Clinton och Trump. Situationen ser inte särskilt mycket annorlunda ut inför presidentvalet nästa år.

”Veteranpolitikern Joe Biden är den enda som har realistiska chanser att vinna över Trump. Sannolikheten är ändå stor att Trump avgår med segern”, konstaterade Fellman.

De teman som Donald Trump har byggt sin valkampanj och sitt presidentskap på är politiskt skickligt valda men är enligt Fellman inte de frågor som avgör USA:s framtid. Digitaliseringen och robotiseringen innebär större möjligheter och påfrestningar för det amerikanska samhället än invandringen, maktspelet i Washington och USA:s roll som global polis och finansiär.

FINLAND OCH SVERIGE I DEN TEKNOLOGISKA TÄTEN

Den teknologiska utvecklingen har under en lång tid drivits av USA och gör det fortsättningsvis. Flera asiatiska länder har gjort massiva framsteg och utmanar USA:s teknologiska dominans inom vissa sektorer. Europa har däremot enligt Fellman hamnat på efterkälken.

”Det pågår en hård global kamp om vem som vinner racet inom 5G. Europa halkar efter men Finland och Sverige har ett mycket bra utgångsläge tack vare bolag som Ericsson och Nokia. Det här är en möjlighet som vi måste ta vara på”, sade Fellman.

Spegelsalen
Publiken lyssnar uppmärksamt.

Även inom politiken pågår det en maktkamp på global nivå där länder som Kina saknar en vilja att utveckla en samhällsmodell baserad på demokrati. Det handlar om samhällssystem där människan finns till för samhället och inte tvärtom. Enligt Fellman är det väldigt viktigt att de nordiska länderna samarbetar och håller sig väl framme på den globala scenen. Tillsammans är länderna starka, men svaga vart för sig.

”Det går inte att hitta ett större misslyckande än det faktum att vi lyckades hitta lika många förhållningssätt till euron som det finns länder i Norden”, sade han.

DAGS FÖR NÄRINGSLIVET ATT TRÄDA FRAM

Peter Fellman konstaterade att de kommande generationerna ställer helt andra frågor till företagen än vad vi gör i dag. Att enbart se på företagets verksamhet ur ett vinstperspektiv är ett föråldrat förhållningssätt. År 2030 är det ingen som är intresserad av resultatutvecklingen under det andra kvartalet 2019.

Det är framför allt klimatfrågan som kommer att få avsevärt större tyngd. Detsamma gäller näringslivets ansvar. Det som förvånade Fellman var att företagen är förvånansvärt tysta i debatten, trots att deras makt och inflytande ständigt ökar.

”Jag uppmuntrar näringslivet att ta del i debatten och framföra synpunkter och argument för hur till exempel klimatfrågan ska lösas. Det är en kamp som också företagsledarna måste ta”, sade Fellman.

Bilder: Martin von Pfaler

Relaterade artiklar