Nyheter

Nordiska länderna intressanta marknader för placeringar även i fortsättningen

Paul Öhrnberg
Nordiska länderna intressanta marknader för placeringar även i fortsättningen

Covid-19-krisen har skakat om aktiemarknaderna rejält. I mars rasade de viktigaste indexen globalt med över 30 procent. I april studsade de igen upp med mer än 20 procent när placerarna återfick förtroendet efter att centralbankerna gett besked om kraftiga stödåtgärder. Turbulensen har varit stor även i Norden, men länderna har påverkats på olika sätt.

– Köpenhamnsbörsen har klarat sig bäst under krisen medan de största rasen har ägt rum i Oslo. I Stockholm och Helsingfors har huvudindexen rört sig i det mellersta intervallet jämfört med grannarna, säger fondbolaget Fonditas portföljförvaltare och vd Markus Larsson.

Markus Larsson
Markus Larsson, vd på Fondita

Danmark har enligt Larsson klarat sig relativt bra eftersom börsen har en stark hälsosektor som det går bra för nu. Det som tynger Norge är oljesektorn som drabbats hårt av de låga oljepriserna.

Under den sista veckan i maj var Köpenhamn 5 procent på plus jämfört med nivån vid årsskiftet. Oslo hade backat 13 procent medan Helsingfors och Stockholm var cirka 5–6 procent på minus.

– De stora bolagen har klarat sig bättre än de små i tumultet, vilket är typiskt i krissituationer. Av de olika sektorerna har till exempel finansbolagen, detaljhandeln och den cykliska industrin klarat sig sämre. Vinnare är de defensiva branscherna som till exempel läkemedelsindustrin. De teknologibolag som erbjuder digitala tjänster har också klarat sig bra. Placerarna är för tillfället beredda att betala höga priser för de stora teknologibolagen, säger Larsson.

Enligt Larsson klarar sig de nordiska börserna i allmänhet bra i en global jämförelse. Han räknar inte heller med att den pågående krisen kommer att ändra på den saken.

– Det kan förstås hända att någon stor investerare drar sig ur de mindre marknaderna. Jag utgår ändå ifrån att de nordiska länderna är intressanta marknader även i fortsättningen. Här finns många bra bolag som det lönar sig att investera i. Vi har en hög utbildningsnivå och bra teknologi. En stor fördel är också företagen i ett tidigt skede tvingas ta sig ut på den internationella marknaden för att kunna växa, konstaterar Larsson.

– De nordiska bolagen är även föregångare inom hållbarhet och ansvarstagande. Båda är starka trender i dag och det ger en klar fördel i konkurrensen.

Larsson kommer inte med några uttalanden om hur aktiemarknaderna utvecklas i framtiden eftersom det fortfarande är oklart hur coronakrisen fortskrider.

– Optimisterna tror att det blir en vändning och utgår ifrån att situationen normaliseras under nästa år och att aktiemarknaderna följer den utvecklingen. Pessimisterna väntar sig att viruset återvänder, konsumtionen fortsätter minska och arbetslösheten förvärras framför allt i USA. Konsumenternas förtroende är avgörande och det är viktigt att följa med hur de indikatorerna utvecklas. Vi på Fondita tror på aktiemarknaderna på lång sikt, säger Larsson.

Magnus von Knorring
Magnus von Knorring, styrelseordförande
och medgrundare

Fondita, som grundades 1997, fokuserade till en början på de nordiska marknaderna men i dag är det Europa som står i centrum. Av bolagets åtta fonder är det dessutom två som har mandat att placera globalt.

– Vi utgår ifrån att både Finland och Sverige är vår hemmamarknad. Det innebär att vi erbjuder en komplett service och att vi är fullt ut närvarande i båda länderna. Vi ser ingen gräns mellan Sverige och Finland, säger Fonditas styrelseordförande och medgrundare Magnus von Knorring.

Fondita fokuserar enligt von Knorring framför allt på nordiska och europeiska små och medelstora bolag, som ofta är underrepresenterade i placerarnas portföljer. En sådan strategi innebär mycket arbete för portföljförvaltarna men skapar samtidigt möjligheter till goda avkastningar.

– Vi tror att man kan skapa ett mervärde genom att analysera bolag, skaffa information och ta fasta på faktorer som är intressanta. Den strategin har gett en bra avkastning på längre sikt. Vi är motsatsen till en indexfond. Vem som helst kan följa ett index, säger Magnus von Knorring.

Fredrik von Knorring
Fredrik von Knorring, vice vd

Det finns skillnader mellan Finland och Sverige, även om Fondita ser länderna som samma marknad. Fondbolagets vice vd Fredrik von Knorring säger att det merparten av det kapital som Fondita i Finland investerar kommer från institutionella placerare. I Sverige är däremot privatpersoner som placerar via fondförmedlare en viktig målgrupp.

– Förklaringen är att det finns en lång historia och ett stort intresse för placerande i Sverige. Där finns också mycket kapital. I Finland är sparandet bland privatpersoner mer traditionellt och består till stor del av bankkonton och folkaktier. Jämfört med Sverige är det färre som sparar i finansiella instrument som till exempel fonder. Jag tror ändå att fler finländare kommer att följa svenskarnas exempel, säger Fredrik von Knorring.

Sverige har varit en föregångare även inom ansvarsfullt placerande och det är en trend som växer sig starkare i Finland och övriga världen.

– Vi har ett bra utgångsläge eftersom vi har vant oss vid de krävande regler som gäller i Sverige. Dessutom undertecknade vi redan för tio år sedan FN:s principer för ansvarsfulla placeringar.

Text: Paul Öhrnberg. Bilder Adobe Stock och Fondita.


Relaterade artiklar