Nyhetsbrev

Öka den nordiska exporten genom samarbete inom teknologi och handel

Lena Barner-Rasmussen
Öka den nordiska exporten genom samarbete inom teknologi och handel

Det har alltid funnits en stark vilja bland de nordiska länderna att samarbeta. Nu är det dags att omsätta den starka viljan till konkreta åtgärder. Det var samtliga talare ense om då Finsk-svenska handelskammaren stod som värd för ett webbinarium kring hur de nordiska länderna kan samarbeta för en nystart inom export.

Tillsammans utgör de nordiska länderna världens tionde största ekonomi, konstaterade Jacob Wallenberg, ordförande för Investor och Finsk-svenska handelskammarens fullmäktige. Han såg stora möjligheter inom hållbarhet och digitalisering, två områden där de nordiska länderna ligger i framkant. Men det behövs konkreta handlingar för att samarbetet länderna emellan ska ta fart.

”Om vi samarbetar över landsgränserna finns det fantastiska möjligheter”, sammanfattade Wallenberg.

Protektionism oroar

I den första paneldiskussionen mötte de svenska, norska och finländska handelsministrarna varandra. De var alla enliga om att vi måste värna om det nordiska varumärkets särdrag och bli bättre på att marknadsföra dessa. Vi måste också ta vara på de kompletterande kompetenser som finns i länderna.

”Norge har stark kunskap om vatten och havsvindkraft, Finland har kunskap om cirkulär ekonomi medan Sverige besitter specialkunskap om klimatvänliga bilar och batteriteknologi. Låt oss dra nytta av detta och samarbeta för en grönare värld”, sade Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg lyfte fram vikten av samarbete kring innovation och nämnde Nordic Innovation House (innovationshubbar som finns i bland annat Silicon Valley, New York och Hong Kong) som exempel. Men hon vill också att Norden ska bli attraktivare som investeringsdestination.

”För att vi ska lyckas exportera måste vi också kunna locka utländskt kapital och kompetens till Norden”, sade hon och fick medhåll av Norges näringsminister Iselin Nybø som konstaterade att olje-och gasbranschen i Norge präglas av stor internationalitet.

Både Hallberg och Skinnari är oroliga för den internationella handelns utveckling.

”Coronakrisen har förstärkt de protektionistiska tendenserna både globalt men också tyvärr inom EU. De nordiska länderna måste verka för fri handel. Ska vi ha en möjlighet att komma ut i världen måste handeln måste vara öppen”, sade Hallberg.

Nybø delade samma oro och påpekade att fri handel också är viktigt för fred i världen.

Testbäddar och gemensamma kontor

I den andra paneldebatten mötte direktörerna för Business Sweden, Business Finland och Innovasjon Norge varandra för att diskutera vilka konkreta åtgärder man kunde ta för att öka exporten från de nordiska länderna.

Ylva Berg, vd på Business Sweden, tyckte att man kunde ha gemensamma kontor runtom i världen. Andra konkreta åtgärder som nämndes var klusterprogram över gränserna och gemensamma testbäddar.

”I Norge kan man testa vätgas i sjötransport medan det finns sämre möjligheter att tillämpa testning på biltransport. Det kunde man göra i Sverige”, sade Håkon Haugli, vd för Innovasjon Norge.

Vem som ska stå för notan är alltid en angelägen fråga då det gäller skattebetalarnas pengar, påpekade Berg, och efterlyste initiativ från Nordiska rådet för att lösa problemet.

Också inom traditionell industri finns det orsaker att samarbeta. För att de allt mer regionaliserade värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga krävs ökad automatisering och robotisering och här finns goda grunder för samarbete.

Business Finlands generaldirektör Nina Kopola ansåg att samarbetet mellan storföretag och startups kunde ske även på pannordisk nivå och efterlyste samtidigt gemensamma standarder inte bara i Norden utan i hela Europa.

Avslutningsvis konstaterade Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren, att export är nödvändigt för att upprätthålla det nordiska välfärdssamhället och att de nordiska länderna i allt högre grad måste konkurrera med länder som till exempel Brasilien och Vietnam, där driften att uppnå ett bättre liv är stark.

Se en inspelad version av webbinariet här ovan.

Text: Lena Barner-Rasmussen


Relaterade artiklar