Tidigare evenemang

Nordiskt samarbete för ökad export

Nordiskt samarbete för ökad export
Den nordiska ekonomin och välfärden bygger på framgångsrik export. Var för sig är de nordiska länderna små aktörer på den globala marknaden men tillsammans kan vi erbjuda toppkompetens och innovationer i utvecklingens absoluta framkant.

I webbinariet får du höra fyra nordiska ministrar, nyckelpersoner från det nordiska näringslivet och de exportfrämjande organisationerna i Finland, Sverige och Norge berätta om hur vi tillsammans kan finna vägen ut ur den ekonomiska krisen som covid-19-pandemin har förorsakat.

Välkommen att delta i Finsk-svenska handelskammarens webbinarium som genomförs i samarbete med Norsk-Finska Handelsföreningen Nofi. Moderator: Erik Bäckman, Miltton.

--------------------------------------------

PROGRAM

14.00 Seminariet börjar
Kjell Skoglund, vd, Finsk-svenska handelskammaren
Moderator: Erik Bäckman, Miltton.
Republikens president Sauli Niinistös hälsning framförs

14.10 Jacob Wallenberg
Ordförande Investor och Finsk-svenska handelskammarens fullmäktige

14.20 Anna-Maja Henriksson
Justitieminister i Finland

14.30 Första paneldebatten:
Iselin Nybø, näringsminister i Norge
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister i Sverige
Ville Skinnari, utrikeshandelsminister i Finland

15.10 Paus

15.15 Andra paneldebatten:
Ylva Berg, vd, Business Sweden
Nina Kopola, generaldirektör, Business Finland
Håkon Haugli, vd, Innovasjon Norge

15.50 Sammanfattning och avslutning

16.00 Slut

Relaterade artiklar