Nyhetsbrev

Säkra kassaflödet under krisen

Säkra kassaflödet under krisen

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot många företag och under osäkra tider som dessa är det viktigare än någonsin att ha ett starkt kassaflöde.

Handelskammarens medlemsföretag Applied Value publicerar en artikelserie om hur företag bör agera för att förbättra sitt kassaflöde och presenterar både strategiska och operationella initiativ med bevisad effekt på företags finansiella resultat. Applied Value har kontor i Stockholm, New York och Shanghai och öppnar nu även upp ett kontor i Helsingfors för att stärka sin lokala närvaro i Finland.

Managemenkonsult- och investmentbolaget Applied Value grundades år 1997 av Jan Stenbeck och Bruce Grant. Applied Value har sitt ursprung i Kinnevikkoncernen och specialiserar sig på att hjälpa kunder förbättra avkastningen på investerat kapital genom lönsamhetsgenerande åtgärder.

För mer information kontakta gärna:

Victoria Falck, Managing Director Finland

Tel. +46 73 544 84 63, +358 40 84 110 61*)

E-post: victoria.falck@appliedvalue.com

Elsa Hatakka, Consultant

Tel. +46 704 269 281, +358 40 84 110 60*)

E-post: elsa.hatakka@appliedvalue.com

*) De finska telefonnumren gäller fr.o.m. 8 juni.

Till Applied Values artikelserie

Länk: http://www.appliedvaluegroup.com/value-papers#crisis-management

Relaterade artiklar