Nyhetsbrev

SMART BREAK

SMART BREAK

Smart Break är en webapp för ökad rörelse och trivsel på arbetsplatsen. Pausgympan utförs i små doser två gånger per dag och består av tre delar, där man först fokuserar på övre och sedan nedre delen av kroppen. Den tredje och avslutande delen sätter fart på blodcirkulationen.

– Smart Breaks historia började av en händelse för fem år sedan. De unga och smidiga tjugoåringar som i tiderna kom till moderbolaget Raisoft var nu kring 35–40, och hade börjat förvandlas till småstela småbarnsföräldrar. Samtalen runt kaffebordet kretsade kring nack-, axel- och ryggkrämpor, det vill säga typiska besvär för personer som sitter mycket i jobbet, berättar Johan Boholm, Smart Break-ansvarig för Norden.

Man beslöt att ta tag i saken med en gång. Undersökningar visar skrämmande tydligt att personer med sittande jobb löper större risk att drabbas av till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är viktigt att röra på sig på fritiden, men det räcker inte om man sitter 6–8 timmar på jobbet.

En god nyhet är att undersökningarna även visar att endast en procent av arbetstiden (= 4,8 minuter) räcker för att uppnå effekt. Det gäller framförallt problem med stöd- och rörelseorganen, som lätt kan åtgärdas genom att utföra andra rörelser än det statiska sittandet vid skrivbordet. *)

– Vi kontaktade företagsfysioterapeut Maria Paananen, och tillsammans med henne tog vi fram ett rörelseregister, som med tiden vuxit och numera innehåller tiotals noggrant utvalda rörelser.

– Redan efter sex veckor visade resultaten från en rundfrågning att försökspersonerna upplevde mindre spänningar. Av svaren framgick också till vår överraskning att gemenskapen ökat. Pausgympan hade utvecklats till en gemensam stund för arbetsteamet, där det skojades och där man uppmuntrade varandra, berättar Johan Boholm.

Eftersom det fanns mjukvarukompetens sedan tidigare i huset, bestämde sig Smart Break för att sprida glädjebudskapet till en bredare publik. Molntjänsten lanserades 2016. Fram tills idag har tjänsten nått kunskapsföretag i Finland i första hand, men export till Sverige, England och USA har redan inletts.

– En väsentlig fördel med Smart Break är att det är så okomplicerat. Appen slumpar fram rörelser, som är omväxlande, säkra och enkla att förverkliga i kontorsmiljö. Det är bara att hänga med i de färdigt uttänkta rörelserna.

– Appen har också ett inbyggt belöningssystem. Företaget kan exempelvis månadsvis lotta ut belöningar man själv kommit överens om bland personalen. Varje omgång gympa är en lott, och de som är aktivast har störst chans att vinna.

Bekanta dig med Smart Break och läs mer om vetenskapen bakom:
www.smart-break.com

*) Källa: Doktorsavhandling, Tuulikki Sjögren, 7.10.2006. Fakulteten för idrotts- och hälsovetenskaper. Jyväskylä Universitet.

Relaterade artiklar