Tidigare evenemang

Tillsammans - Yhdessä

Tillsammans - Yhdessä
Tema 1. Finland vill under sitt ordförandeskap i Nordiska rådet lyfta fram gränshinder och deras underröjande i politiskt fokus. Hur undanröja gränshinder? Hur kan man förhindra att nya gränshinder uppstår? Hur ökar man kunskap? Tema 2. Möjligheter i grannlandet Marknader i Finland och Sverige Huvudtalande bl.a Matti Anttonen, Finlands ambassadör Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör Kari Kahiluoto, UD Finland Eva Tarselius Hallgren, UD Sverige Kjell Skoglund, VD Finsk-svenska handelskammaren Claes Håkansson, Nordiska ministerrådet, NN Finpro. Anmälan: paivi.koivupalo@tornio.fi
Relaterade artiklar