Tidigare evenemang

Vårlunch

Vårlunch
Finlands försvarsminister Carl Haglund talade om fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige på Finsk-svenska handelskammarens vårlunch.
Relaterade artiklar