Tidigare evenemang

Verktyg för din internationella framgång

Verktyg för din internationella framgång
Utveckla dina exportaffärer över Bottenviken! Att ta steget för att nå internationella kunder innebär ofta en omfattande och genomgripande förändring för företaget. Kundernas köpbeteende och preferenser kan skilja sig stort när man gör affärer i grannländerna. Affärsstrukturer, ledarskap, organisation, språk, beslutsvägar, juridik, betalningsvillkor eller bara grundläggande saker som referenser och trygghet vid köp kan se väldigt olika ut. Inhemska lagar kan innebära att du inte kan sälja på en viss marknad, till exempel på grund av en tredje parts immateriella rättigheter. Under seminariet går vi igenom åtta viktiga steg för en lyckad exportsatsning. Vi berättar också om vilka verktyg som är nyttiga för att nå ett önskat resultat. Seminariet avslutas med mingel och lättare förtäring. Seminariet är ett samarbete mellan Finsk Svenska Handelskammaren, Business Finland, Finlands Ambassad och Swedexport AB. Ett motsvarande seminarium kommer även att genomföras i Helsingfors.
Relaterade artiklar