Om oss

Har du planer att börja exportera till Sverige eller etablera ett företag i Sverige?

Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) är en pålitlig partner och en resurs för finländska företag. Vi hjälper framför allt små och medelstora företag att starta sin affärsverksamhet på den svenska marknaden. FINSVE har resurser, kompetens och ett samarbetsnätverk, som ger ditt företag möjlighet att utvecklas i enlighet med dina målsättningar.

FINSVE hjälper till med det praktiska när du vill börja exportera till Sverige. Vare sig du söker tillväxt, utveckling, aktuell information om den svenska marknaden eller samarbetspartners i Sverige finns vi där som ditt stöd.

På FINSVEs evenemang har du möjlighet att knyta nya affärskontakter och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

Mission

Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) har som mål att främja export från Finland till Sverige. FINSVE hjälper företag från båda länderna och även andra som är intresserade av handeln mellan länderna genom att informera, ge råd och göra marknadsanalyser i Sverige. FINSVE arrangerar evenemang för att främja de ömsesidiga handelsförbindelserna. FINSVE har ett brett nätverk och är en uppskattad aktör som skapar ett mervärde för sina medlemmar och samarbetspartners.

Vision

  • FINSVE är förstahandsvalet som partner för små och medelstora företag i Finland som vill inleda eller utveckla sin affärsverksamhet i Sverige.
  • Vår konsultverksamhet täcker alla internationaliseringens delområden Våra kunders affärsresultat motsvarar de förväntningar som ställts på den svenska marknaden.
  • Vårt medlemsnätverk bildar ett aktivt forum där alla medlemmar - speciellt finska företag verksamma inom samma bransch i Sverige - kan lära av varandra och utbyta erfarenheter med varandra och med svenska företag.