Det virtuella kontoret

När ett företag startar dotterbolag eller filial i Sverige krävs att företaget har en adress i landet. Aktiebolag måste dessutom utse en person som står som officiell mottagare till offentliga brev.

För att uppfylla dessa krav kan ditt företag hyra ett virtuellt kontor hos Finsk-svenska handelskammaren. Företaget får då tillgång till handelskammarens postadress och en namngiven person som mottagare för delgivningar.

Handelskammaren skräddarsyr avtalet efter kundens behov. Till exempel kan breven vidaresändas till moderföretaget i Finland.


För mer information, kontakta Markku Sirviö