Styrelsen

Karl-Henrik Sundström

Ordförande

Karl-Henrik Sundström

Övriga ledamöter

 • Advokat Tommy Ekholm (skattmästare)
  Advokatfirman Tommy Ekholm AB
 • Styrelseordförande Hans Ahola
  Ahola Group
 • Styrelseledamot Philip Aminoff
  Veho
 • Verkställande direktör Jan Larsson
  Business Sweden
 • Verkställande direktör och koncernchef Christoph Vitzthum
  Fazer
 • Verkställande direktör Peter Wiklöf
  Ålandsbanken

Revisorer

 • Auktoriserad revisor Hannu Harju
  Revisionsrådet Sverige AB (revisor)
 • Auktoriserad revisor Johan Ingerström
  Grant Thornton (revisorssuppleant)