Styrelsen

Lars G. Nordström

Ordförande

Lars G. Nordström

Karsten Slotte

Vice ordförande

Karsten Slotte

Jussi Järventaus

Vice ordförande

Jussi Järventaus

Övriga ledamöter

 • Advokat Tommy Ekholm
  Advokatfirman Tommy Ekholm AB
 • Koncernchef Christoph Vitzthum
  Fazer-koncernen
 • Direktör Carl Haglund
  Pensionsförsäkringsbolaget Veritas
 • Direktör Ylva Berg

Revisorer

 • Auktoriserad revisor Hannu Harju
  Revisionsrådet Sverige AB (revisor)
 • Auktoriserad revisor Johan Ingerström
  Grant Thornton (revisorssuppleant)