Styrelsen

Lars G. Nordström

Ordförande

Lars G. Nordström

Carl Haglund

Vice ordförande

Carl Haglund

Christoph Vitzthum

Vice ordförande

Christoph Vitzthum

Övriga ledamöter

 • Advokat Tommy Ekholm
  Advokatfirman Tommy Ekholm AB
 • Styrelseledamot Philip Aminoff
  Veho
 • Verkställande direktör Jan Larsson
  Business Sweden
 • Verkställande direktör Peter Wiklöf
  Ålandsbanken

Revisorer

 • Auktoriserad revisor Hannu Harju
  Revisionsrådet Sverige AB (revisor)
 • Auktoriserad revisor Johan Ingerström
  Grant Thornton (revisorssuppleant)