Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogram
En hjälpande hand


Tillsammans suddar vi ut gränser och lyfter talanger till en nordisk dimension

Studeranden eller nyblivna alumner som orienterar sig i arbetslivet har lidit av ett samhälle som fungerat på distans. De har haft begränsade möjligheter till att skapa nya kontakter och ofta inte fått den vägledning som de i normalt läge skulle ha tillgång till.

Finsk-svenska handelskammaren vill gärna aktivera sitt nätverk och bidra med att förverkliga ett mentorprogram för personer som är i slutskedet av sina studier eller blivit klara med sin magisterexamen och behöver stöd i sin självutveckling och i att identifiera vägen till karriärmöjligheter över landsgränserna. 

Vad är mentorskap på FINSVE?

Målet med mentorskap är att en mer erfaren och kunnig person, en mentor, delar med sig av sina erfarenheter och sitt yrkesmässiga kunnande till en person, en adept, som vill och har förmågan att utveckla sig själv. Mentorskap utvecklar dock både adepten och mentorn i form av personligt ledarskap. Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogram öppnar dörrar i Norden! 

Programmet genomförs på svenska.

För mentorn

Är du intresserad av att hjälpa och bjuda på dina erfarenheter och kontakter samt ta lärdom av den yngre generationen genom konstruktiva samtal? Har du erfarenhet och kopplingar på en nordisk nivå?

Läs mer om att fungera som mentor och vad processen kan ge dig.

Läs mer och ansök

För adepten

Är du ambitiös och intresserad av självutveckling? Inspireras du av karriärmöjligheter i Sverige eller ett annat nordiskt land? Är du i slutskedet av dina studier eller precis blivit klar med din magisterexamen?

Läs mer om programmet, vad som förväntas av dig och vad du kan få ut av att ta del.

Läs mer och ansök

Samarbetspartners
Svenska KulturfondenMPSHankenKulturfonden för Sverige och Finland