Medlem

Bli medlem i Finsk-svenska handelskammaren

Att vara medlem i Finsk-svenska handelskammaren innebär att göra en insats för näringslivssamarbetet mellan Finland och Sverige. Som en bonus får du ett antal medlemsförmåner och kan ta del av vårt nätverk av företag i både Finland och Sverige.

Våra rådgivare hjälper finska bolag som vill etablera sig på den svenska marknaden. Vi arrangerar varje år flera seminarier och evenemang i både Finland och Sverige. Våra talare är toppnamn från olika branscher och sektorer i båda länderna och våra tillställningar är välbesökta och populära. Du möter intressanta personer och har möjlighet att skapa kontakter som ger din verksamhet verkligt mervärde.

Som medlem får du
 • Inbjudningar till medlemsaktiviteter och seminarier som handelskammaren arrangerar.
 • Våra medlemmar inbjuds till representativa lunchmöten och årsmöten med etablerade talare från näringslivet i både Finland och Sverige.
 • Medlemsbrev cirka 4 gånger om året.
 • Möjlighet att medverka i medlemsbrevet.
 • Medlemmar listas på vår hemsida www.finsve.com
 • Medlemmar kan avgiftsfritt använda vårt konferensrum för sina kundbesök i Stockholm.
 • Tillgång till rådgivning i företagsfrågor.
 • Medlemmar kan avgiftsfritt använda INS:s möteslokal på Stora Robertsgatan 20-22 i Helsingfors.
 • Medlemmar har möjlighet att tillsammans med handelskammaren ordna frukost-, lunch- eller kvällsevenemang.
 • Med vårt ”Virtuella kontor” kan finländska företag snabbt och enkelt komma igång med verksamheten i Sverige.
 • 10% rabatt på Villa Källhagens bästa pris på rum. Läs mer

Handelskammaren har cirka 700 medlemmar. Av dessa är cirka 60 procent finska bolag och 40 procent svenska. En medlemsenkät som gjordes av bolaget Value Clinic under början av 2019 visar att medlemmarna värdesätter handelskammarens verksamhet inom alla delområden.

”Verksamheten har varit bra och nu är verksamheten väldigt bra. från nästan toppklass till toppklass.”

Medlemmarna värdesätter framför allt möjligheterna att knyta nya affärskontakter och delta i seminarier och evenemang samt rådgivningstjänsterna som handelskammaren erbjuder.

”Fina seminarier med hög profil (tunga namn)."

Den absoluta merparten av medlemmarna är också nöjd med handelskammarens arbete för att främja handeln mellan Finland och Sverige och stöda det nordiska samarbetet.