Fullmäktige

Jacob Wallenberg

Ordförande

Jacob Wallenberg

Berndt Brunow

Vice ordförande

Berndt Brunow

Mikael Lilius

Vice ordförande

Mikael Lilius

Ledamöter (Sverige)

 • Styrelseordförande Caroline Berg
  Axel Johnson AB
 • Styrelseordförande Carl-Johan Bonnier
  Bonnier Group AB, ägarstyrelsen
 • VD och koncernchef Annica Bresky
  Stora Enso Oyj
 • VD Håkan Buskhe
  FAM AB
 • Styrelseordförande Peje Emilsson
  Kreab Worldwide
 • Styrelseledamot Lennart Evrell
  SCA AB
 • Styrelseordförande Leif Johansson
  AstraZeneca
 • VD och koncernchef Micael Johansson
  Saab AB
 • Styrelseordförande Conni Jonsson
  EQT AB
 • VD och koncernchef Martin Lindqvist
  SSAB AB
 • VD och koncernchef Jan Moström
  LKAB
 • Grundare, ekon. dr. h. c. Björn Savén
  IK Investment Partners AB
 • VD och koncernchef Mikael Staffas
  Boliden AB
 • Styrelseledamot Karl-Henrik Sundström
  Mölnlycke Health Care AB
 • Styrelseordförande Carl-Henric Svanberg
  AB Volvo
 • VD och koncernchef Johan Torgeby
  Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • VD och koncernchef Anna Borg
  Vattenfall AB
 • VD och koncernchef Jens Henriksson
  Swedbank AB
 • VD och koncernchef Torbjörn Magnusson
  Sampo Oyj
 • VD och koncernchef Stefan Widing
  Sandvik AB
 • VD och koncernchef Carina Åkerström
  Svenska Handelsbanken AB

Ledamöter (Finland)

 • Styrelseordförande Peter Boström
  Oy Katternö Ab
 • Styrelseordförande Paul Ehrnrooth
  Fiskars Group
 • Styrelseordförande Jaakko Eskola
  Neles Corporation
 • VD Jyri Häkämies
  Finlands Näringsliv EK
 • VD Ben Idström
  Industrial News Service Oy Ab
 • VD Topi Manner
  Finnair Oyj
 • Styrelseordförande Jari Paasikivi
  Oras Invest Oy
 • VD Carl Pettersson
  Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
 • Styrelseordförande Panu Routila
  Oriola Oyj
 • Styrelseordförande Risto Siilasmaa
  F-Secure Oyj
 • VD Hans Sohlström
  Ahlstrom-Munksjö Oyj
 • Grundare, styrelseordförande Catharina Stackelberg-Hammarén
  Marketing Clinic
 • Styrelseordförande Björn Wahlroos
  Sampo Oyj
 • VD Peter Wiklöf
  Ålandsbanken Abp
 • Lagman Johan Aalto
  Hannes Snellman
 • Styrelsemedlem Philip Aminoff
  Veho Oy Ab
 • VD Stefan Björkman
  Konstsamfundet
 • Koncernchef Mikko Helander
  Kesko Oyj
 • Styrelseordförande Mika Ihamuotila
  Marimekko Oyj
 • Styrelseordförande Magnus von Knorring
  Fondbolaget Fondita Oy
 • VD Pekka Lundmark
  Nokia Oyj Abp
 • VD Veli-Matti Mattila
  Elisa Oyj

Ledamöter (övriga)

Enligt stadgarna är Finlands ambassadör i Sverige (Maimo Henriksson) hedersordförande och
Sveriges ambassadör i Finland (Nicola Clase) hedersledamot.

Valda hedersledamöter är
Curt G Olsson, ordförande för styrelsen 1982-1986, ordförande för fullmäktige 1986-1996
Sture Lindmark, ordförande för styrelsen 1986-1998
Bo Berggren, ordförande för fullmäktige 1996-2000