Finsk-svenska handelskammarens personuppgiftspolicy

Finsk-svenska handelskammaren presenterar följande personuppgiftspolicy i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. I policyn uppges hur Finsk-svenska handelskammaren behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har när det gäller din personliga integritet.

Finsk-svenska handelskammaren hanterar personuppgifter i syfte att kommunicera med medlemmar och andra intressenter. Detta sker exempelvis genom medlemsbrev, inbjudningar, informationsutskick, undersökningar och andra gruppmeddelanden via elektroniska eller traditionella kanaler.

Personuppgiftsansvarig är Finsk-svenska handelskammaren som organisation. Den information som regelmässigt lagras inkluderar namn, företag, befattning, språkpreferens, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter som födelsedatum, nationalitet, adress samt önskemål/kommentarer kan komma att lagras om situationen så kräver, till exempel i samband med olika typer av evenemang.

Det är också vanligt att vi filmar och/eller tar bilder på dig på våra evenemang för att dokumentera och informera om vår verksamhet på vår hemsida, i sociala medier samt övriga publikationer. Genom att delta i våra evenemang godkänner du att bilder och material i vilka du kan bli identifierad kan komma att publiceras och göras allmänt tillgängliga samt att vi får skicka inbjudningar och andra direktutskick till den e-postadress du angav när du anmälde dig till evenemanget. Vill du inte medverka på bilder och annat material som produceras på våra evenemang, måste du meddela oss detta minst fem arbetsdagar i förväg. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande att ta emot utskick från oss.

Dina personuppgifterna kommer främst att hanteras av Finsk-svenska handelskammarens personal samt av auktoriserade personer på konsultföretaget Mimer, som agerar Personuppgiftsbiträde och vars verksamhet regleras i ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal. Som registrerad har Du rätt att ta reda på vilken information Finsk-svenska handelskammaren lagrat om dig samt begära rättelse eller radering av informationen genom att skriftligen kontakta Finsk-svenska handelskammaren.

Utöver ovan nämnda parter kan personal hos handelskammarens samarbetspartners samt hos dess leverantörer av datatjänster och elektroniska tjänster tillfälligt och i begränsad omfattning komma att få tillgång till personuppgifterna i samband med exempelvis supportärenden. Finlands ambassad sparar av säkerhetsskäl uppgifterna om alla deltagare i evenemang som äger rum i ambassadens lokaler.

Inga personuppgifter lämnas till tredje part eller tredje land.

Frågor angående vår integritetspolicy eller uppgifter i våra register besvaras av Susan Yadeta, susan.yadeta@finsve.com.