Finsk-svenska handelskammarens personuppgiftspolicy

Finsk-svenska handelskammaren presenterar följande personuppgiftspolicy i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. I policyn uppges hur Finsk-svenska handelskammaren behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har när det gäller din personliga integritet.

Finsk-svenska handelskammaren hanterar personuppgifter i syfte att kommunicera med medlemmar och andra intressenter. Detta sker exempelvis genom medlemsbrev, inbjudningar, informationsutskick, undersökningar och andra gruppmeddelanden via elektroniska eller traditionella kanaler.

Personuppgiftsansvarig är Finsk-svenska handelskammaren som organisation. Den information som regelmässigt lagras inkluderar namn, företag, befattning, språkpreferens, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter som födelsedatum, nationalitet, adress samt önskemål/kommentarer kan komma att lagras om situationen så kräver, till exempel i samband med olika typer av evenemang.

Det är också vanligt att vi filmar och/eller tar bilder på dig på våra events för att dokumentera och informera om vår verksamhet på vår hemsida, i sociala medier samt övriga publikationer.

Uppgifterna kommer främst att hanteras av Finsk-svenska handelskammarens personal samt av auktoriserade personer på konsultföretagen Mimer och vonP, som agerar Personuppgiftsbiträden och vilkas verksamhet regleras i särskilda personuppgiftsbiträdesavtal. Som registrerad har Du rätt att ta reda på vilken information Finsk-svenska handelskammaren lagrat om dig samt begära rättelse eller radering av informationen genom att skriftligen kontakta Finsk-svenska handelskammaren.

Utöver ovan nämnda parter kan personal hos handelskammarens samarbetspartners samt hos dess leverantörer av datatjänster och elektroniska tjänster tillfälligt och i begränsad omfattning komma att få tillgång till personuppgifterna i samband med exempelvis supportärenden. Finlands ambassad sparar av säkerhetsskäl uppgifterna om alla deltagare i evenemang som äger rum i ambassadens lokaler.

Inga personuppgifter lämnas till tredje part eller tredje land.

Frågor angående vår integritetspolicy eller uppgifter i våra register besvaras av Susan Yadeta, susan.yadeta@finsve.com.