Bli mentor i vårt mentorprogram
En hjälpande hand

Tillsammans suddar vi ut gränser och lyfter talanger till en nordisk dimension

Bjud på din erfarenhet, ditt nordiska nätverk och bli en mentor till unga studeranden som letar riktning i sin kommande karriär i Norden! Den viktigaste egenskapen för dig som mentor är ett öppet sinne, vilja att lyssna och vilja att hjälpa.

Studeranden som inom de närmaste åren tar sig ut i arbetslivet eller precis har blivit klara med sin examen har lidit av ett samhälle som fungerat på distans. De har haft begränsade möjligheter till att skapa nya kontakter och ofta inte fått den vägledning som de i normalt läge skulle ha tillgång till. Ställ upp och bjud på din erfarenhet samt ta lärdom av den yngre generationen genom konstruktiva samtal!

Vad får du ut av att ställa upp som mentor?

 • Som mentor har alla något att ge. Genom samtal och deltagande hjälper du unga som önskar få en inblick i arbetslivet på en nordisk nivå
 • Du tar ett samhällsansvar och får stöda yngre personer genom att göra din egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan
 • Du får värdefulla insikter, ny information, kontakter bland den yngre generationen och genom samtalen möjlighet att reflektera över och utvärdera egna tankemönster
 • Programmet erbjuder dessutom intressant utbildning med temat hybridledarskap

Vad förväntas av dig som en mentor?

 • Vilja att dela med dig av dina tankar, kunnande, erfarenheter, tid och kontakter
 • För att kunna delta som mentor behöver du kunna binda dig till processen

Programmets uppbyggnad

14 oktober 2021 
kl.14-17 finsk tid
(kl. 13-16 svensk tid)

Plats: TEAMS

Kick-off
Vi utbildar dig till din roll och analyserar testresultaten i MPS personlighets- och ledarskapsanalysen. Du får ditt mentor/adept par.
Perioden oktober – marsMentor–adeptmöten, ca 6  sammankomster
7 december 2021 
kl.14-16 finsk tid
(kl. 13-15 svensk tid)

Plats: TEAMS

Utbildning med tema "Ledarskap under förändring" samt brainstormning för lyckat mentorskap
April 2022Avslutande nätverksträff


Hur processen går till:

 • Inledningsvis tar både mentorer och adepter del av ett gemensamt digitalt Kick-off-möte där vi alla träffas och startar programmet. På mötet får du information för att kunna fungera som mentor samt allmänt stöd för processen. Vi diskuterar även resultaten i MPS personlighets- och ledarskapsanalysen som alla deltagit i samt analyserar hur resultaten kan vägleda dig i din självutveckling. Under mötet får du ditt par och inleder med en första mentor-adept-träff.
 • Under de följande 6 månaderna (oktober – mars) genomför du ca 6 möten med din adept. Du finns till och stöder adepten i hens självutveckling genom att lyssna, dela din insyn om arbetslivet och dina erfarenheter samt ställer frågor för att väcka tankar. Adepten förbereder och ansvarar för innehåll för mötena utifrån sina egna behov och önskningar. Mötena är strikt konfidentiella och följer avtalade regler samt en på förhand överenskommen plan.
 • I december 2021 har du möjlighet att delta i en utbildning om framtidens ledarskaps som ordnas i samarbete med MPS.
 • Vid processens slut (vår 2022) ordnas en nätverksträff för vidare kontaktskapande och evaluering.
 • Delmomenten är obligatoriska för att garantera en lyckad process. Processen genomförs digitalt så länge pandemin förutsätter.

Meddela ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Därefter kontaktar vi dig för ett kort samtal för att vi skall kunna sammanföra dig med en lämplig adept. Vi strävar till att alla som önsker skall få ta del men vi kan tyvärr inte garantera plats åt alla.

Ansökningsformulär

Jag vill ansöka om att bli mentor

Vi har fått många ansökningar till programmet och kan inte lova plats för denna omgång. Vi välkomnar Dig trots allt att fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig gärna ifall det blir en ledig plats eller till nästa omgång. Tack för din medverkan.

Beskriv dig själv och din bakgrund med några meningar.