Bli mentor i vårt mentorprogram
En hjälpande hand

Tillsammans suddar vi ut gränser och lyfter talanger till en nordisk dimension

Bjud på din erfarenhet, ditt nordiska nätverk och bli en mentor till unga studeranden som letar riktning i sin kommande karriär i Norden! Den viktigaste egenskapen för dig som mentor är ett öppet sinne, vilja att lyssna och vilja att hjälpa.

Studeranden som inom de närmaste åren tar sig ut i arbetslivet eller redan har blivit klara med sin examen är i behov av stöd för sin utveckling och en mer erfaren person att sparra med. Ställ upp och bjud på din erfarenhet samt ta lärdom av den yngre generationen genom konstruktiva samtal! 

Vad får du ut av att ställa upp som mentor?

 • Som mentor har alla något att ge. Genom samtal och deltagande hjälper du unga som önskar få en inblick i arbetslivet på en nordisk nivå. (fokuset beror på vilken adeptens inriktining och mål)
 • Du tar ett samhällsansvar och får stöda yngre personer genom att göra din egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan
 • Du får värdefulla insikter, ny information, kontakter bland den yngre generationen och genom samtalen möjlighet att reflektera över och utvärdera egna tankemönster
 • Programmet erbjuder dessutom intressant utbildning med temat hybridledarskap

Vad förväntas av dig som en mentor?

 • Vilja att dela med dig av dina tankar, kunnande, erfarenheter, tid och kontakter
 • För att kunna delta som mentor behöver du kunna binda dig till processen

Programmets uppbyggnad

12 oktober 2023
kl. 14-17 finsk tid
(13-16 svensk tid)
Plats: TEAMS
Kick-off (digitalt)
Vi förbereder dig till din roll och du får samtala med de andra deltagarna. Du får ditt mentor/adept-par.
Perioden oktober – marsMentor–adept-möten, ca 6 sammankomster
16 november 2023
kl. 14 -18

Plats: MPS
Gemensam träff (Plats: MPS, Kägeludden, Esbo)
Föreläsning och workshop med tema: "Självledarskap" med ledarskaps- och karriärpsykolog Viveka Zetterborg-Leppänen, CareerDesign Helsinki Oy Ab

Mingel och nätverkande
18 januari 2024
kl. 14-17 finsk tid
(13-16 svensk tid)
Plats: TEAMS
Utbildning med tema: 

Positivt förändringsledarskap och samarbete som nycklar till framgång, Christina Dahlblom, Professor of Practice, Hanken, ledarskapscoach och styrelseproffs + Framtidens ledarskap med Marcus Herold, styrelseordförande och grundare, MPS

april/maj 2024
kl. 17 finsk tid
Avslutande nätverksträff på Sveriges ambassad i Helsingfors
+ fortsatt mingel på bar Haven


Hur processen går till:

 • Inledningsvis tar både mentorer och adepter del av ett gemensamt digitalt Kick-off-möte där vi alla träffas och startar programmet. På mötet får du information för att vara mentor samt allmänt stöd för processen. Vi diskuterar ledarskap och självledarskap. Under mötet får du ditt par och inleder med en första mentor-adept-träff.
 • I november samlas vi i Esbo inför en väldigt uppskattad självutvecklande workshop och har möjligheten att träffa varann och knyta kontakter.
 • Under de följande 6 månaderna (oktober – mars) genomför du ca 6 möten med din adept. Du finns till och stöder adepten i hens självutveckling genom att lyssna, dela din insyn om arbetslivet och dina erfarenheter samt ställer frågor för att väcka tankar. Adepten förbereder och ansvarar för innehåll för mötena utifrån sina egna behov och önskningar. Mötena är strikt konfidentiella och följer avtalade regler samt en på förhand överenskommen plan.
 • I januari 2024 har du möjlighet att delta i en utbildning om framtidens ledarskaps som ordnas i samarbete med MPS samt diskutera med de andra mentorerna om mentorskapet.
 • Vid processens slut (maj 2024) ordnas en fysisk nätverksträff i Helsingfors för vidare kontaktskapande och evaluering.
 • Delmomenten är obligatoriska för att garantera en lyckad process. Processen genomförs delvist digitalt eftersom deltagarna finns i olika länder. Den avslutande träffen ordnas fysiskt i Helsingfors.

Meddela ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Därefter kontaktar vi dig för ett kort samtal för att vi skall kunna sammanföra dig med en lämplig adept. Vi strävar till att alla som önskar skall få ta del men vi kan tyvärr inte garantera plats åt alla.

Ansökningsformulär

Jag vill ansöka om att bli mentor (programmet 2023 är fullsatt) Lämna intresseanmälan eller sök igen på våren 2024)

Beskriv dig själv och din bakgrund med några meningar.