Skaffa mentor genom vårt mentorprogram

Förbättra dina karriärmöjligheter och tänk nordiskt!

 • Lockas du av en karriär i Norden?
 • Behöver du stärka ditt nätverk?
 • Vill du ha stöd i din självutveckling?
 • Önskar du reflektera över dina tankar kring karriärplanering?
 • Är du i slutskedet av dina magisterstudier eller har du precis blivit klar?

       ANSÖK NU!

  Det här får du genom att ta del som adept i mentorprogrammet:

  • Möjlighet att reflektera med en erfaren ledare som har ett intresse att stöda och sporra dig till framgång
  • Möjlighet till självutveckling och insyn i karriärmöjligheter
  • Du lär dig att driva din egen utveckling mot dina personliga mål och får utbildning och stöd för processen
  • Möjlighet att bredda ditt nätverk på ett nordiskt plan

  Det här förväntas av dig som adept:

  • Du behöver veta varför du vill ha en mentor och ha ett intresse för självutveckling
  • Engagemang. Du kommer att engagera dig och driva din egen utveckling med stöd av en mer erfaren person
  • Du måste engagera dig i processen och förbinda dig till tidtabellen

  Programmets uppbyggnad

  14 oktober 2021
  kl. 14-17 finsk tid
  (13-16 svensk tid)

  Plats: TEAMS

  Kick-off
  Vi utbildar dig till din roll och vi analyserar testresultaten i MPS personlighets- och ledarskapsanalysen. Du får ditt mentor/adept-par.
  Perioden oktober – marsMentor–adept-möten, ca 6 sammankomster
  7 december 2021
  kl. 14-16 finsk tid
  (13-15 svensk tid)

  Plats: TEAMS

  Utbildning med tema: "Ledaskap under förändring" (mentorer)
  8 december 2021
  kl. 14-16 finsk tid
  (13-15 svensk tid)

  Plats: TEAMS

  Utbildning med tema: "Mitt ledarskap och min framtid" + brainstormning för att reflektera idéer för fortsatta möten)
  April 2022Avslutande nätverksträff


  Ansök nu!

  Platserna fylls an efter och du har större chans att bli antagen ju tidigare du ansöker. Ansökan är öppen för alla men vi prioriterar personer som är i slutskedet av sina magisterstudier eller fått sin magisterexamen under de senaste 1-2 åren.

  Hur processen går till:

  • Inledningsvis tar både mentorer och adepter del av ett gemensamt digitalt Kick-off-möte där vi alla träffas och startar programmet. På mötet får du utbildning i hur du kan göra konkreta personliga mål för processen och får verktyg för att kunna driva din självutveckling. Vi analyserar resultaten i MPS personlighets- och ledarskapsanalysen som alla deltagit i och diskuterar kring hur dessa kan hjälpa dig i fortsatt självutveckling. Under mötet får du ditt par och inleder med en första mentor-träff.
  • Under de följande 6 månaderna (oktober – mars) genomför du ca 6 möten med din mentor. Du förbereder och ansvarar för innehåll för mötena utifrån dina egna behov och önskningar. Din mentor är förberedd att lyssna till dig och ge insyn, dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter samt vägleda din tankegång. Mötena är strikt konfidentiella och följer avtalade regler samt en på förhand överenskommen plan och tidtabell.
  • I december 2021 samlas alla adepter till en utbildning där du får ytterligare stöd och kan reflektera framgångar och möjliga utmaningar i processen. 
  • Vid processens slut (vår 2022) ordnas en nätverksträff för vidare kontaktskapande och evaluering.
  • Märk att programmets mål inte är att hitta dig ett arbete. Målet är att du växer mentalt och kan få vägledning i dina personliga mål utav mer erfarna mentorer. Våra mentorer handplockas och har erfarenhet och insyn på en nordisk nivå. Vi stöder dig under processens gång.
  • Delmomenten är obligatoriska för att garantera en lyckad process. Processen genomförs digitalt så länge pandemin förutsätter.

  Meddela ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Platserna fylls fortlöpande och du har större chans att bli antagen ju tidigare du ansöker.

  Ansökningsformulär

  Jag vill ansöka om att bli adept i FINSVE:s mentorskapsprogram

  Vi välkomnar dig att registrera ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig därefter för en kort intervju för att vi skall kunna sammanföra dig med en lämplig mentor.

  Ange även landsnummer
  Ange studieplats och studieinriktning och året du inlett dina studier // Ange att du fått din examen och vilket år