Skaffa mentor genom vårt mentorprogram

Förbättra dina karriärmöjligheter och tänk nordiskt!

 • Lockas du av en karriär i ett annat nordiskt land; i Sverige, Finland eller Norden? (vi har i år även platser för adepter från Sverige som riktar sig mot Finland)
 • Behöver du stärka ditt nätverk?
 • Vill du ha stöd i din självutveckling?
 • Önskar du reflektera över dina tankar kring karriärplanering?
 • Är du i slutskedet av dina magisterstudier eller har du redan blivit klar?

       ANSÖK NU!

  Det här får du genom att ta del som adept i mentorprogrammet:

  • Möjlighet att reflektera med en erfaren ledare som har ett intresse att stöda och sporra dig till framgång
  • Möjlighet till självutveckling och insyn i karriärmöjligheter
  • Du lär dig att driva din egen utveckling mot dina personliga mål och får utbildning och stöd för processen
  • Möjlighet att bredda ditt nätverk på ett nordiskt plan

  Det här förväntas av dig som adept:

  • Du behöver veta varför du vill ha en mentor och ha ett intresse för självutveckling
  • Engagemang. Du kommer att engagera dig och driva din egen utveckling med stöd av en mer erfaren person
  • Du måste engagera dig i processen och förbinda dig till tidtabellen

  Programmets uppbyggnad 

  10 oktober 2024
  kl. 14-17 finsk tid
  (13-16 svensk tid)
  Plats: TEAMS
  Kick-off (digitalt)
  Vi förbereder dig till din roll och du får samtala med de andra deltagarna. Du får ditt mentor/adept-par.
  Perioden oktober – marsMentor–adept-möten, ca 6 sammankomster
  13 november 2024
  kl. 14 -18

  Plats: MPS
  Gemensam träff (Plats: MPS)
  Föreläsning och workshop med tema: "Självleadrskap" med extern utbildare

  Mingel och nätverkande
  16 januari 2025
  kl. 14-17 finsk tid
  (13-16 svensk tid)
  Plats: TEAMS
  Utbildning med tema: Ledarskap (TBA) med gästföreläsare
  April/maj 2025
  kl. 17 finsk tid
  Avslutande nätverksträff på Sveriges ambassad i Helsingfors
  + fortsatt mingel på bar Haven


  Ansök nu!

  Platserna fylls an efter och du har större chans att bli antagen ju tidigare du ansöker. Ansökan är öppen för alla men vi prioriterar personer som är i slutskedet av sina magisterstudier eller fått sin högskoleexamen under de senaste + / - 5 åren.

  Hur processen går till:

  • Inledningsvis tar både mentorer och adepter del av ett gemensamt digitalt Kick-off-möte där vi alla träffas och startar programmet. På mötet får du utbildning i hur du kan göra konkreta personliga mål för processen och får verktyg för att kunna driva din självutveckling. Vi diskuterar ledarskap och självledarskap. Under mötet får du ditt par och inleder med en första mentor-träff.
  • I november samlas vi fysiskt inför en väldigt uppskattad självutvecklande workshop och har möjligheten att träffa varann och knyta kontakter.
  • Under de följande 6 månaderna (oktober – mars) genomför du ca 6 möten med din mentor. Du förbereder och ansvarar för innehåll för mötena utifrån dina egna behov och önskningar. Din mentor är förberedd att lyssna till dig och ge insyn, dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter samt vägleda din tankegång. Mötena är strikt konfidentiella och följer avtalade regler samt en på förhand överenskommen plan och tidtabell.
  • I januari 2025 samlas alla adepter till en utbildning där du får ytterligare stöd och kan reflektera framgångar och möjliga utmaningar i processen. 
  • Vid processens slut (april/maj 2025) ordnas en nätverksträff för vidare kontaktskapande och evaluering.
  • Märk att programmets mål inte är att hitta dig ett arbete. Målet är att du växer mentalt och kan få vägledning i dina personliga mål utav mer erfarna mentorer. Våra mentorer handplockas och har erfarenhet och insyn på en nordisk nivå. Vi stöder dig under processens gång.
  • Delmomenten är obligatoriska för att garantera en lyckad process. Processen genomförs delvist digitalt eftersom deltagarna finns i olika länder. Den avslutande träffen ordnas i Helsingfors.

  Meddela ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Platserna fylls fortlöpande och du har större chans att bli antagen ju tidigare du ansöker.

  Ansökningsformulär

  Jag vill ansöka om att bli adept i FINSVE:s mentorskapsprogram

  Vi välkomnar dig att registrera ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig därefter med bekräftelse.

  Ange även landsnummer