Medlemsavgifter

Årsavgift 2021 för företag och organisationer baserade i Sverige

Årsavgift för svenska aktiebolag

Aktiekapital från (SEK) Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift (SEK) Total årsavgift exkl moms (SEK)
50 000 400 2 600 3 000
1 000 000 400 5 100 5 500
25 000 000 400 8 100 8 500
100 000 000 400 14 600 15 000


Övriga

Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift (SEK) Total årsavgift exkl moms (SEK)
Organisationer 400 3 600 4 000
Handelsbolag 400 2 600 3 000
Representationskontor, filialer
400 2 600 3 000
Privatpersoner
400 2 600 3 000


Årsavgift 2021 för företag och organisationer baserade i Finland

Årsavgift för finska aktiebolag

Aktiekapital från (EUR) Medlemsavgift (EUR) / år*
2 500 300
100 000 550
2 500 000 850
10 000 000 1 500


Övriga


Medlemsavgift (EUR) / år*
Organisationer 400
Övriga bolag 300
Privatpersoner 300


Allmänt

Utträde ur Handelskammaren kan ske vid slutet av ett verksamhetsår. Medlem som önskar bli befriad från skyldighet att erlägga avgift för påföljande år skall skriftligen anmäla sitt utträde före den 30 september.

Medlem som ansluter sig efter den 1 juli erlägger endast halv avgift för det första året.

* För medlemmar i Finland faktureras årsavgift i euro enligt Europeiska Centralbankens fastställda genomsnittskurs för den aktuella redovisningsperioden.

Fastställt av Finsk-svenska handelskammarens årsmöte den 16 september 2020.