Nyheter

Finsk-svenska handelskammaren förnyar styrelsen och fullmäktige inför 2024-2025

Finsk-svenska handelskammaren förnyar styrelsen och fullmäktige inför 2024-2025

Finsk-svenska handelskammaren har de senaste åren fått en allt större roll när det gäller att utveckla näringslivskontakterna mellan Finland och Sverige. Handelskammarens ökade betydelse återspeglas i sammansättningen av styrelsen och fullmäktige, där nu flera nya och viktiga näringslivsrepresentanter tar plats.

Karl-Henrik Sundström omvaldes idag till styrelseordförande i Finsk-svenska handelskammaren på handelskammarens ordinarie årsmöte i Helsingfors. Valet avser perioden fram till nästa årsmöte år 2025.

Carl Haglund avgick på egen begäran från Finsk-svenska handelskammarens styrelse och tar nu plats i handelskammarens fullmäktige. I hans ställe träder Hans Ahola, styrelseordförande för Ahola Group, in i styrelsen.

Årsmötet valde också en valberedning, som ska bistå fullmäktige i valet av styrelse till årsmötet 2025 samt i andra ledningsfrågor. Till valberedningens ordförande valdes bergsrådet Matti Sundberg. Utöver Sundberg valdes Jyri Häkämies, vd för Finlands näringsliv EK, samt Leif Johansson, styrelseordförande i AB Aphrae in i valberedningen.

Flera nya representanter för näringslivet i Finland och Sverige valdes in till handelskammarens fullmäktige, som leds av Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg. Bland de nyvalda ledamöterna märks förutom Carl Haglund Alexander Ehrnrooth, vd för Virala, Jakob Johansson, styrelseordförande för Viking Line, Antti Herlin, styrelseordförande för Kone, Tom Erixon, vd för Alfa Laval, Pia Kåll, vd för CapMan, Tom Pippingsköld, vd för Finnlines, Hans Sohlström, vd för Stora Enso, Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako Group, Anders Svensson, vd för Konecranes samt Eirik Winter, vd för BNP Paribas.

Finsk-svenska handelskammarens styrelse 2024-2025
Finsk-svenska handelskammarens fullmäktige 2024-2025

Relaterade artiklar