Nyheter

Handelskammarens mentorskapsprogram öppnar dörrar

Tua Takasu
Handelskammarens mentorskapsprogram öppnar dörrar

”När jag ser unga, ambitiösa personer som tänker nordiskt och skapar nya kontakter över landsgränserna, blir jag väldigt glad”, säger Tua Takasu, som ansvarar för Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogram.

Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogram genomförs i år för tredje året i rad. I programmet deltar i år, liksom tidigare år, sammanlagt omkring 40 mentorer och adepter från Sverige och Finland. Under programmets gång träffas deltagarna inte bara parvis, utan hela gruppen bjuds in till bland annat workshops och seminarier för att stötta varandra i processen och för att skapa kontakter för framtiden. Temat på sammankomsterna handlar om ledarskap och framför allt om att leda sig själv.

- Bland handelskammarens mentor-adeptpar finns några riktiga framgångssagor och det är underbart att höra hur en adept under mentorskapets gång förstärkt sitt självförtroende, och med hjälp av sin mentor vågat ta större steg i karriären. Också mentorerna har påverkats under processen och det har i vissa fall lett till att även mentorn hittat en ny riktning. Mentorskap är ju i bästa fall win-win, säger Tua Takasu.

Ledarskap i fokus

Dagens samhälle ställer extra höga krav på ledarskap, eftersom arbetets omgivning och arbetstagarnas behov ständigt förändras. Individuellt ledarskap, där de anställda befinner sig i en alltmer digital miljö, erbjuder möjligheter men ställer samtidigt krav på ledaren.

Utöver ledarskapsfrågor inriktar sig Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogram på att få unga personer att växa mentalt och att göra det i större kliv. Det stora förändringsarbetet sker under de parvisa mentor-adeptträffarna, där adepten driver sin utveckling med stöd från mentorn. De teman som behandlas varierar stort mellan allt från självutveckling till att navigera på arbetsmarknaden. I de undersökningar som genomförts efter tidigare års program har adepterna uppgivit att de fått värdefulla kontakter via sin mentor och i många fall hittat nya arbetsmöjligheter i Sverige och Finland.

Välmatchade mentor-adeptpar

Marcus Sandell
Marcus Sandell agerar som mentor i programmet för tredje året i rad.

Marcus Sandell på företaget Birn + Partners medverkar som mentor i handelskammarens program för tredje året i rad. Han delar gärna med sig av sin erfarenhet och erbjuder den hjälp han gärna själv hade velat få i ung ålder, men som inte fanns att tillgå då. Han får även själv mycket i utbyte från diskussionerna med adepterna, som alla är unika. 

- Jag utgår ifrån adeptens behov och personlighet och följer inget manus i mitt mentorskap, berättar Marcus Sandell som har tre väldigt olika mentorskapsprocesser bakom sig.

Programmet får mycket beröm för välmatchade mentor-adeptpar. 

- Vi lägger mycket vikt på matchningen men när man gräver lite under ytan finner man att deltagarna har väldigt mycket gemensamt, säger Tua Takasu, och kommenterar att alla parter är med för att utvecklas och ställa sig till förfogande, och då är man redan en bra bit på väg. Det är inspirerande att se hur mycket engagemang och positiv energi som skapas i detta program. Att kunna hjälpa en annan att lyckas ger mycket i livet, fortsätter Tua Takasu.

Målet är en ökad integration mellan Finland och Sverige

Programmets övergripande mål är att öka på integrationen mellan Finland och Sverige. I praktiken möjliggörs detta i stor utsträckning på individnivå. Personer som har en fot på ömse sidor om Östersjön fungerar som ett kitt mellan länderna, och programmets mentorer utgör goda exempel på verklig drivkraft när det gäller att knyta våra samhällen starkare samman. De flesta mentorer har arbetat i bägge länderna samt rör sig lika smidigt i Finland som i Sverige och är goda dörröppnare för nästa generation. Att unga personer ser arbetsmöjligheter också i grannlandet berikar det gemensamma näringslivet.

- Även med en knagglig svenska kan man söka sig till den svenska arbetsmarknaden med allt fler möjligheter, och när man väl kommer tillbaka till Finland så har man en väldigt intressant erfarenhet med sig, säger mentor Marcus Sandell.

Intresset för Finland växer steg för steg

Leo Brandels
Leo Brandels är med som adept i mentorskapsprogrammet.

Glädjande är även att se att allt fler unga svenskar väljer att studera och arbeta i Finland. Denna utveckling syns även i mentorskapsprogrammet, som har ett ökat antal adepter från Sverige. Leo Brandels, född och uppvuxen i Sverige men som valt att ta sin kandidatexamen på Hanken i Helsingfors, säger att Finland är ett land som ofta hamnar i skymundan bland svenskarna.

- Det är ganska häftigt att kunna komma till ett annat land men ändå känna sig så pass hemma, säger Leo Brandels, som uppger sig vara överraskad över hur starkt det svenska kulturarvet lever kvar i Finland. Det är dessutom inte särskilt väl känt att man kan studera på svenska i Finland. Själv fick han kännedom om möjligheten via handelskammarens annons i finanstidningen Dagens Industri. Han tillägger att Finsk-svenska handelskammaren har en viktig roll i att hålla kopplingen stark mellan länderna.

Mentorskapsprogrammet har gett Leo Brandels och flera andra deltagare en chans att diskutera kring alternativa karriärval och bättre kunna identifiera framtida möjligheter i Finland, Sverige och internationellt. Adepternas unika erfarenheter visar att initiativet bygger broar mellan våra länder, berikar näringslivet och ger nästa generation en nordisk identitet, berättar Tua Takasu.

Programmet har många samarbetspartner och understöds av Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Tre Smeder, som alla bidrar till att programmet långsiktigt kan utvecklas. 

- Vi ser att ju längre vi driver aktiviteten och ju fler vi involverar, desto större är genomslagskraften, summerar Tua Takasu.

Relaterade artiklar