Nyheter

Koldioxidneutrala investeringar i fokus på energiseminariet

Tua Takasu
Koldioxidneutrala investeringar i fokus på energiseminariet

Finsk-svenska handelskammarens energiseminarium fokuserade på framtida koldioxidneutrala investeringar där det finsk-svenska samarbetet tar fart.

Finsk-svenska handelskammarens nordiska energiseminarium samlade mer än 200 deltagare på Wasa Innovation Center i Vasa den 30 januari och behandlade bland annat investeringar, utveckling och regionalt samarbete. Seminariet ordnades i samarbete med Norsk-Finska Handelsföreningen och VASEK.

Kjell Skoglund, VD för Finsk-svenska handelskammaren, öppnade seminariet med att notera att energi är det mest framkommande temat i de dagliga nyheterna, och då handlar det inte bara om brist på energi, utan också dess former och lagring. Det planeras stora satsningar i Österbotten och ser man närmare på Vasa, finns det planer på en battericellfabrik som kommer att ha en stor inverkan på samhället och regionen lokalt, förutsatt att den förverkligas.

Andra investeringar som nämndes var exempelvis Vattenfall Finland, som bygger Finlands första havsbaserade vindkraftspark i industriell skala i Korsnäs. VD Elina Kivioja lovordade vindförhållandena i Kvarken och regionen som investeringsdestination:

– Här finns bättre möjligheter än någon annanstans att utveckla och investera i förnybar energi, särskilt vindkraft till havs. Finland är också det ledande landet inom lösningar för grön omställning.

Även Wärtsilä följer konstant med utvecklingen och tar fram nya lösningar efter behov. Kenneth Widell, Senior Project Manager STH Wärtsilä Finland, som talade om sjöfartens strävan efter koldioxidneutralitet, noterar att förändringen sker i en allt snabbare takt. Wärtsilä Sustainable Technology Hub levererar de första metanolmotorerna under 2023, och Widell påpekade att Wärtsilä har en rik historia av att introducera nya bränslen. Han försäkrade också att grönt väte, det vill säga väte som genereras av förnybar el, kommer att tas i bruk även i större skala.

I utvecklingen av nya lösningar är komponentförsörjningen avgörande och det arbetar även FREYR aktivt med. Bolaget utforskar ständigt möjligheter till värdekedjeintegration. De vill göra sin teknologi mera mångsidig och söker därför partners över hela teknologispektrumet. Lauren Vigier, Senior Business Developer på FREYR Battery, sade att FREYRs mål är att möjliggöra global energiomställning och att det återspeglas i den betydande ökningen av efterfrågan på miljövänliga batterilösningar.

Under seminariet noterades även den ökade trafiken längs batteribältet som sträcker sig från Mo i Rana i Norge via Umeå vidare till Vasa. Gemensamma initiativ för att säkra kompetensbehovet, svara på den ökade logistiken i hamnar och transportleder samt förbättra samarbetet för den gemensamma regionutvecklingen finns högt på agendan i Finland och Sverige och drivs av de många planerade och påbörjade investeringarna inom industrin. Utvecklingen har lett till att aktiviteten i Kvarken, med Kvarkenrådet som drivkraft, har kommit att bli ett unikt finsk-svenskt och nordiskt samarbete på hög nivå, som även noteras internationellt.

Bild: Jessica Lindgren

Relaterade artiklar