Nyheter

Stark svensk ekonomi trots utmaningar

Patrik Lindfors
Stark svensk ekonomi trots utmaningar

Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt stark och landets offentliga ekonomi står på en stabil grund. Ekonomiskt påverkas Sverige närmast indirekt av Rysslands krig i Ukraina.

Enligt en undersökning som Finsk-ryska handelskammaren genomförde i april 2022 är Sverige den mest intressanta marknaden för finländska företag som nu lämnar Ryssland. Nästan hälften av de tillfrågade företagen ser Sverige som den främsta ersättande marknaden. Tyskland och USA hamnar på andra och tredje plats.

Sverige är en lockande marknad för finländska företag, eftersom landet hör till toppen i Europa när det gäller ekonomiska indikatorer. Tack vare en låg offentlig skuldsättning har Sverige de buffertar som krävs för att stimulera ekonomin om exempelvis Rysslands krig i Ukraina och en stigande inflation orsakar långvariga störningar i ekonomin. Befolkningstillväxten fortsätter att vara stark och Sverige har snart 10,5 miljoner invånare.

Den ryska marknaden har mindre betydelse för Sverige än för Finland. Svenska företags export till Ryssland har bara stått för omkring 1 procent av den totala exporten, medan motsvarande siffra för Finland har legat runt 5 procent. Sverige är inte beroende av rysk gas eller olja för sin energiförsörjning, så ett eventuellt importförbud skulle inte få några större ekonomiska konsekvenser.

Vissa branscher gynnas

Den tilltagande inflationen med stigande priser leder till minskad konsumtion och sänker tillväxtutsikterna i ekonomin. Enligt grundscenarierna är utsikterna ändå relativt goda. Swedbank uppskattar att Sveriges bruttonationalprodukt växer med 2,8 procent år 2022 och med 2,3 procent nästa år. Bankens uppskattning för Finland är 1,8 procent respektive 1,3 procent.

Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, säger att de ekonomiska utsikterna har försämrats under de senaste veckorna. Förutom kriget i Ukraina är det framför allt två faktorer som inverkar: det försämrade pandemiläget i Kina och de stigande räntorna. Förskjutningar på global nivå påverkar Sverige och Finland, men i vissa branscher har lönsamheten till och med förbättrats.

"Goda nyheter överskuggas ofta av negativa rubriker som får större uppmärksamhet. Till exempel gynnas en del av Sveriges basindustri för tillfället av stigande priser och ökad efterfrågan”, säger Wallström.

Sverige satsar stort inom vissa sektorer, bland annat på fossilfri stålproduktion. De pågående projekten i norra Sverige gör regionen intressant för finländska underleverantörer. Värdet på investeringarna kommer enligt vissa uppskattningar att uppgå till cirka 100 miljarder euro. Det finns ändå farhågor kring de stora industrianläggningarnas enorma behov av el, eftersom energiproduktionen ökar i betydligt långsammare takt än de industriella investeringarna.

”Att trygga en tillräcklig energiproduktion är en av de största utmaningarna under de kommande tio åren. Det är rimligt att anta att tillgången på energi kommer att vara en begränsande faktor”, säger Wallström.

Relaterade artiklar