Tidigare evenemang

Jubileumsseminarium med temat "Skogspolitik med målkonflikter"

Jubileumsseminarium med temat "Skogspolitik med målkonflikter"

Välkommen att delta i ett seminarium som diskuterar hur politikerna ska förena behovet av skogen som välståndsbyggare med klimatpolitikens krav och behovet av ökad biodiversitet. Seminariet äger rum den 21 mars 2024 i Stockholm.

I oktober 2022 anordnade Finsk-svenska handelskammaren i samarbete med Samfundet Sverige-Finland ett seminarium om hur skogen i våra länder bör förvaltas utifrån behovet av klimathänsyn och krisen i biodiversiteten och samtidigt kunna möta behoven av industriell råvara.

Seminariets syfte var att tydliggöra skogsägarnas, industrins och miljörörelsens olika positioner. Förre statsministern Göran Persson deltog och menade att det är hög tid att intressentdiskussionen konverteras till en ny skogspolitik och underströk vikten av att skogspolitiska prioriteringar görs på både nationell och europeisk nivå. 

Hur skall politikerna förena behovet av skogen som välståndsbyggare med klimatpolitikens krav och behovet av ökad biodiversitet? Få frågor är lika viktiga för Sverige och Finland som tillsammans har 30% av EUs skogsarealer.

Seminariet arrangeras i samverkan med Samfundet Sverige-Finland och Business Finland

Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 16.00. Seminariet startar kl. 16.30.
Plats:
Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm.
Övrigt:
 Deltagande är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Till anmälan

Program

 • Välkomstord
  Maimo Henriksson, Finlands ambassadör
  Hans Karlander
  , ordförande, Samfundet Sverige-Finland
  Markku Sirviö, marknadsrådgivare, Finsk-svenska handelskammaren
  Moderator; Anders Grahn, generalsekreterare i Jordägareförbundet.
   
 • Skogens betydelse för samhällsutvecklingen
  Inledningsanförandet diskuterar aktörernas roll, skogsägarna, skogsindustrin, om råvarubaserad produktion samt hanteringen av biodiversitet och åtgärder för klimatet i termer av ekosystemtjänster. Inledningen ger ett historiskt perspektivet, en insyn i dagens debattfrågor och utgör en fond för dagens program.
  Gunnar Wetterberg
  , författare, forskare
   
 • Aktuella skogsfrågor hos myndigheterna 
  Vilka är de aktuella skogsfrågorna som nu hanteras i den svenska och finska förvaltningen? Vilket utredningsarbete har inletts för att mejsla fram en ny lagstiftning för skogen? Svenska och finländska ämbetsmän rapporterar om läget i Sverige, Finland och EU.
  Herman Sundqvist
  , generaldirektör, Skogsstyrelsen
  Henrik Jansson
  , naturtjänstdirektör, Forststyrelsen
  Ingeborg Bromée
  , ämnesråd, Enheten för skog, miljö och forskning, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
   
 • Skogspolitiska ambitioner
  Vad vill politikerna med skogen? Hur ska vi hantera EU och unionens skogs- och miljöpolitiska ambitioner? Vad kan vi vänta i form av skogspolitik?
  Simon Westberg
  , politiskt sakkunnig hos Landsbygdsministern
   
 • Nya skogskoalitioner driver på Kommissionen
  Catharina Nystedt Ringborg
  , samordnare i den svensk-franska skogsgruppen
   
 • Samtal mellan skogens kontrahenter
  I debatten framstår det ofta som att skogsindustrin och naturrörelsen står långt ifrån varandra i synen på skogen. Är det verkligen så eller finns det utrymme för samsyn och nya vägar framåt?
  Louise Karlberg
  , chef jord- och skogsbruk, Sveriges Naturskyddsförening
  Linda Eriksson, ansvarig nationella skogsfrågor, Skogsindustrierna
   
 • Min vision av skogen
  Marcus Wallenberg
  , styrelseordförande SEB
   
 • Panelsamtal
  Marcus Wallenberg, Gunnar Wetterberg, Simon Westberg m. fl.
  Moderator Anders Gustafsson, ledarskribent ATL
Arrangörernas loggor

Bild: Ole Husby

Relaterade artiklar