Republikens presidents hälsning

Sauli NiinistöSamarbetet mellan Finland och Sverige har långa och starka traditioner. Våra länder förenas förutom av geografi och historia också av likartade samhällsstrukturer och värderingar. Vi är stabila och öppna samhällen.

Även om samarbetet mellan länderna är mångsidigt och vilar på en stabil grund, får vi inte ta det för givet. Vi måste värna om samarbetet och komma ihåg de många konkreta fördelar det ger oss.

Finsk-svenska handelskammaren har arbetat för företag och välfärd i över 80 år. Arbetet för att främja handeln mellan Finland och Sverige har varit resultatrikt. Betydelsen av detta arbete framhävs ytterligare i de exceptionella tider som vi nu lever i.

Jag vill framföra ett varmt tack för ert viktiga arbete. Jag önskar er ett intressant seminarium och fortsatt framgång även framöver!

Sauli Niinistö

Republikens president