Kundbesök gav Wasenco fotfäste på den svenska marknaden

Kundbesök gav Wasenco fotfäste på den svenska marknaden

Wasencos avloppsvärmeväxlare minskar uppvärmningsbehovet i flerbostadshus genom att återföra värme från avloppsvattnet till fastigheten. Wasencos banbrytande Ecowec-hybridvärmeväxlare kräver varken rening eller separering av avloppsvattnet. Kopplad till en värmepump kan den även användas för kylning. Bostadsfastigheter i Finland spolar årligen ned energi motsvarande totalt 7,1 TWh genom avloppet

Energibesparingar och värmeåtervinning är ytterst aktuella frågor även i Sverige. Därför bad Wasenco Finsk-svenska handelskammaren om hjälp med att identifiera viktiga kundgrupper och nå ut till nyckelpersoner på den svenska marknaden.


- FINSVE arrangerade åtta olika möten med potentiella kunder – de största aktörerna inom fastighets- och byggbranschen i Sverige. Kundbesöken var givande och vi förstod att man i Sverige tänker annorlunda kring miljövärden, kostnadseffektivitet och livscykelfrågor än i Finland. Vad vi kunnat se värdesätts miljövärden, energieffektivitet och livscykelupphandlingar i ännu högre grad i Sverige jämfört med i Finland.

Vi rekommenderar FINSVEs tjänster varmt – mötena med de rätta företagen och personerna innebar en viktig öppning på marknaden för oss, och nästa steg blir att söka en landsansvarig i Sverige via FINSVEs nätverk.

Jouni Helppolainen
Verkställande direktör
Wasenco Oy

Relaterade artiklar