Nyhetsbrev

Europcar hjälper företag välja en mer ansvarsfull väg

Europcar hjälper företag välja en mer ansvarsfull väg

Bilmarknaden befinner sig i förändring. Klimat- och miljöfrågor är på tapeten, likaså den snabba elektrifieringen av bilismen. I detta läge tar Europcar ett helhetsgrepp och erbjuder sina kunder enbart goda alternativ.

Europcars försäljningsdirektör Omar Boughzou har en lång och gedigen erfarenhet av bilmarknaden och bilhandel. Enligt Boughzou kommer den viktigaste egenskapen för bilisten alltid vara att bilen bara används vid behov.

Utgår man från detta som inköpare eller firmabilsanvändare idag, finns det enligt Europcar gott om både intressanta och ansvarsfulla alternativ.

– Drivmedelsdebatten går het. Företag kan ha väldigt tuffa och snäva mål för att gå mot nollutsläpp. Kraven på effektivitet och gröna värden gäller också vid bilköp. Under den här marknads- och övergångsfasen är vi i många avseenden en utmärkt partner för företagen. Vi kan hjälpa till med att välja en mer ansvarsfull väg på ett relativt riskfritt sätt, säger Boughzou.

– Och det här överraskar våra kunder positivt varje gång. Kanske har de inte sett oss i det här ljuset tidigare. Vi är alltså inte bara en biluthyrare, utan snarare företagets flexibla partner när det gäller mobilitetstjänster.

Ansvarsfulla val utan risk

Hos Europcar är förståelsen för företagens bilinköpare och firmabilsanvändare mycket stor. Bilismen utvecklas i en tydlig riktning och denna riktning är elektrisk. Men vägen dit är alltjämt krokig.

Ta till exempel osäkerheten kring värdeförändringen hos den inköpta bilen. Vanligtvis ingår företag treåriga leasingavtal och tidsmässigt kan det vara allt annat än en riskfri lösning. I synnerhet när det gäller el- och laddbilar.

Värdet på en elbil som inköps idag kan om tre år vara lägre än beräknat. Flexibla kontrakt och lösningar med kortare löptid ger företagen större sinnesro.

– Företag uppskattar idag i ännu högre grad flexibla alternativ i sin bilpolicy. Sådana, där riskerna är minimala och fördelarna maximala. Och helst bör upplägget präglas av ett starkt ansvarstänkande. Det är precis vad vi nu kan erbjuda: ansvar, flexibilitet och riskfrihet, understryker Boughzou.

– Vi förser företaget med bilar för en dag, en vecka, en månad eller ett år. För precis den tidsperiod som passar företaget bäst.

Så vad kan alltså Europcar erbjuda?

Cirka två tredjedelar av Europcars bilflotta utgörs av laddbara och helelektriska bilar. Även om trenden när det gäller bilköpen går mot ett ökande antal elbilar, anser Europcar att det är viktigt att också kunna erbjuda kunderna bilar med förbränningsmotor.

– Finland är ett land med långa avstånd och kommer alltid att vara det. Därför poängterar vi för våra kunder att de ska skaffa bil efter behov. Ett fordon med förbränningsmotor är fortfarande en förnuftig lösning för många.

– Ju flexiblare vi kan vara med de lösningar vi erbjuder våra kunder och ju bättre vi möter deras behov, desto mer framgångsrik blir vägen framåt. En laddhybrid eller en elbil är för många redan det enda alternativet, medan andra föredrar en ekonomisk och ”traditionell” bil med förbränningsmotor och låga utsläpp.

– Utgå alltid från behovet. Det är grundtanken bakom vår framgång, i kombination med flexibla lösningar och omfattande service, framhåller Boughzou.

Boughzou berättar avslutningsvis hur glad han är över att företagen så positivt tagit emot Europcars nya lösningar för en mer hållbar företagsbilism.

– Alla vinner på den här modellen. Kunden, vi och vår dyrbara planet. Mer flexibelt, riskfritt och grönt, och ur kundens synvinkel ännu mer kostnadseffektivt.

– För oss känns det bra att vara en pionjär och en slags innovatör just när det gäller hur ansvarsfullt företagen och firmabilanvändarna kan genomföra sina bilinköp hos oss. Det betyder mycket, avslutar Boughzou.

Relaterade artiklar