Tidigare evenemang

Exportkliniken: Den svenska marknaden 30.3.2023

Exportkliniken: Den svenska marknaden 30.3.2023

Funderar du på att utvidga verksamheten till Sverige men undrar hur du ska gå tillväga? Eller har du redan gjort affärer i Sverige men det finns frågor som du vill få svar på?

I slutet av mars kan du kostnadsfritt delta i en diskussion om den svenska marknaden och få svar på frågor som du går och grubblar på. Anmäl dig till FINSVE:s, Pundas och Rantalainens exportklinik på Scandic Helsinki HUB i Helsingfors den 30 mars 2023 kl. 14–17.

Fakta om seminariet:

Tid: Torsdag 30 mars 2023 kl. 14–17. Registrering från kl. 13.30.
Plats:
 Scandic Helsinki HUB, Annegatan 18, Helsingfors.
Anmälan: Senast 26. mars på adressen finsve.com/exportkliniken
Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Seminariet börjar med registrering och kaffe. Efter seminariet följer möjlighet till mingel och fortsatta diskussioner. Seminariets språk är finska.

Till anmälan

Säljstrategier och organisationsformer

Experterna ger bakgrund åt diskussionen med utgångspunkt i olika säljstrategier och juridiska organisationsformer. Under eftermiddagen kommer vi att tala om varumärken, säljledning, förväntningar på marknaden, marknadsföring samt vilka myndighetskrav som gäller för olika bolagsformer och hur dessa beskattas. Men framför allt är det deltagarnas frågor som står i fokus. Vi vill höra om och dela med oss av erfarenheter som gäller export och expansion av affärsverksamheten till Sverige samt finna de bästa lösningarna.

Seminariets innehåll:

Tema 1: Att gå in på en ny marknad

 • Att skaffa sig en bild av marknaden samt olika modeller för expansion
 • Kundförväntningar (B2B och B2C)
 • Förhandlingar och affärsuppgörelser

Tema 2: Att bilda bolag och vara arbetsgivare

 • Skillnader mellan olika bolagsformer samt rapportering till moderbolaget i Finland
 • Att vara arbetsgivare och öppna filial
 • Löneutbetalningar och pensioner

Tema 3: Rekrytering och regionala skillnader

 • Regionala skillnader
 • Tillgång på arbetskraft och rekrytering
 • Konsumtionsvanor och köpkraft

Tema 4: Ekonomisk administration

 • Förpliktelser under bokföringsåret
 • Ekonomisk administration och den lokala banken
 • Beskattning och utdelningar

Till anmälan

Seminariets talare

Tero Fonsén

Punda Globals Sverigechef Tero Fonsén har arbetat inom internationell handel i ett par decennier. De senaste 13 åren har han varit verksam i Sverige, varav sex år på Punda, där han hjälpt finländska företag att varaktigt etablera sig på marknaden. Teros främsta kompetenser är försäljning och att skapa olika former av avtalssamarbeten. 

Riikka Hackselius-Fonsén

Punda Globals verkställande direktör Riikka Hackselius-Fonsén har hjälpt hundratals företag med deras internationaliseringsprojekt. Hennes förutseende och strategiska expertis och de böcker hon gett ut inom området har rönt uppskattning på internationell nivå. Som ett exempel skrev Bloomberg en artikel om henne år 2020.

Albert Wikström

Albert Wikström arbetar som säljare på Rantalainens internationella enhet. Han erbjuder sina kunder ett brett kunnande inom ekonomiadministration med målsättningen att göra finländska företag mera konkurrenskraftiga genom att automatisera ekonomiadministrationen. Han har omfattande erfarenhet av internationella revisionsuppdrag, digital ekonomiadministration och konsultering. Albert har också arbetat på PwC:s Stockholmskontor år 2011.

Mira Rajanti

Mira Rajanti är specialiserad på meromsättningsbeskattning och arbetar inom teamet för företags- och skatteupplägg hos Rantalainen. Hon har arbetat med olika frågor som berör momsbeskattning både som konsult och som skatteexpert på Skatteförvaltningen. Hon har hjälpt flera företag att reda ut frågor kring momspliktighet i Sverige.

Moderator för seminariet är Patrik Lindfors från Finsk-svenska handelskammaren.

Kort om organisatörerna

Punda Global stöttar företag som funderar på internationalisering och som genomför olika typer av internationella projekt. Kompetensen hos Pundas experter står till ditt företags förfogande både när det gäller att kartlägga marknaden, lägga upp marknadsstrategier, bygga varumärke samt sköta det praktiska säljarbetet och marknadsföringen. Pundas breda nätverk av aktörer garanterar ditt företag heltäckande lösningar för att utvidga verksamheten internationellt. www.punda.fi

Rantalainen är Finlands största revisionsbyrå, vars kunder betjänas av 1 200 branschexperter. Rantalainen erbjuder lokalt heltäckande och moderna ekonomiadministrationstjänster för företag och organisationer i alla storlekar. Rantalainen erbjuder kompletta experttjänster till både internationella och inhemska företag som siktar på den internationella marknaden. www.rantalainen.fi

Till anmälan

 

Punda ja Rantalainen logot
Relaterade artiklar