”FINSVE hjälpte oss att hitta änden på tråden att nysta upp”

”FINSVE hjälpte oss att hitta änden på tråden att nysta upp”

Algol Technics levererar produktlösningar, logistiksystem och driftsäkerhetstjänster med avsikt att effektivisera kundernas produktions- och logistikprocesser.

Marknads- och kundorienterade internlogistiktjänster har länge varit en del av Algol Technics kärnverksamhet. Utbudet av tjänster sträcker sig från utveckling av produktionsprocesser och teknisk planering till produktleveranser, installation och service, tekniska kontroller, modernisering av apparatur samt teknisk rådgivning och samarbetsavtal.

- De projekt vi utför för den offentliga sektorn är ofta mångfasetterade och omfattar flera olika typer av aktörer. Vi hade ingen tydlig uppfattning om hur detta samspel fungerar i Sverige. Med hjälp av FINSVE ville vi ta reda på var vi skulle börja nysta upp marknaden.

- FINSVE levererade en bra översikt, särskilt över den svenska sjukhussektorns olika projekt. Det gav oss en fin språngbräda in i förhandlingsfasen.

- Under projektets gång fick vi hela tiden professionell hjälp av FINSVE. Samarbetet fungerade bra och vi upplevde FINSVE som en verklig leverantör av nyckelfärdiga lösningar. Jag kan varmt rekommendera FINSVEs tjänster!

Antto Shemeikka
Verkställande direktör
Algol Technics Oy

Relaterade artiklar