Nyheter

”Hur djupt ner i finskheten kan man sjunka?”

”Hur djupt ner i finskheten kan man sjunka?”

Den första YJK-utbildningsomgången för högsta företagsledningen gav nya intryck att ta med sig ut i världen.

Finsk-svenska handelskammaren har tillsammans med de andra internationella handelskamrarna och Hallituspartnerit-nätverket deltagit i marknadsföringen av Punda Globals internationaliseringsprogram för företagens högsta ledning, YJK. Det första pilotprogrammet genomfördes med goda resultat under våren, närmare bestämt den 14/3 – 19/4. Rubriken ”hur djupt ner i finskheten kan man sjunka” anspelar på en suckande kommentar från en av kursdeltagarna under en diskussion som handlade om hur finländska företag brukar bete sig i internationaliseringssammanhang.

I programmet, som riktar sig till företagsledningen, delade 17 erfarna experter från den internationella affärsvärlden med sig av sina erfarenheter och sin ackumulerade kunskap till kursdeltagarna. Det resulterade i en rekommendationsnivå på 100 %! Tack vare det positiva mottagandet får programmet nu en fortsättning i höst. Anmälan till programmet, som kommer att genomföras 10/10 – 8/11 2024, är redan öppen. Men innan dess, läs gärna här nedanför om några av de erfarenheter som vårens kull gjorde.

Viktiga begrepp och konkretisering

Styrelseordföranden för programvaruutvecklingsföretaget Alfame, Juho Muurainkangas, deltog i programmet på ett stipendium från Finsk-svenska handelskammaren. Han är glad över den begreppsmässiga och konkreta nytta som YJK-programmet gav ur ledarskapssynpunkt. Företaget sysselsätter drygt hundra anställda och har flera kunder som agerar på den internationella marknaden, däribland Ponsse, Hitachi och PHR. För företaget själva har en expansion utomlands varit en fråga som närmast legat på styrelsenivå. Juho deltog i programmet i syfte att nyfiket förvärva kunskaper om de processer som en internationalisering medför.

”Programmet hade en intressant uppsättning talare och var och en av dem kom med ny, tänkvärd information. Det väsentliga var att utbildningen ökade min kunskap om vad som krävs för att åstadkomma internationell tillväxt. Det kommer att avspeglas i företagets exportplaner och ledarskapsmodeller även när vi utvecklar verksamheten på hemmaplan”, summerar Juho.

Juho Muurainkangas
Juho Muurainkangas, styrelseordförande för Alfame

”Det var en intressant insikt att även om bolaget i sin dagliga verksamhet använder sig av flera internationella plattformar, finns det inte nödvändigtvis någon egen förmåga till internationell affärsverksamhet trots gemensamma processer. Nyckeln till framgång ligger i att bygga en konkurrenskraftig affärsmodell som man sedan exporterar. Processerna och serviceförmågan i gränssnittet mellan kunden och de anställda är det som avgör. Den internationella tillväxten bör betraktas i ljuset av egenskaperna hos detta gränssnitt. Inte till exempel enbart genom hur enkelt det är att få tag i personella resurser. Internationaliseringen är en holistisk process. Inte något som pågår i ett hörn någonstans”, fortsätter Juho.

”Fokus bör ligga på 10 år från nu. Inte på de närmaste månaderna eller åren. Genom att förbereda sig väl kan ledningen anta en arbetsplan med vars hjälp tillväxtsystematiken uppnås och motgångarna framgångsrikt bekämpas. I böcker läser vi ofta om framgångssagor. Sällan får vi höra om de utmaningar som alla möter och hur man undviker dem. Kursen gav oss insikt även i dessa.”

Nu funderar Alfame på att skicka även övriga medlemmar i den högsta ledningen på YJK-utbildning. Det skulle effektivisera den interna dialogen om metoder för att uppnå tillväxt och bedriva verksamhet.

Med vilken takt och marschhastighet bör man ge sig ut på den internationella marknaden?

Mikko Erikkilä
Mikko Erikkilä

Mikko Erikkilä har tidigare erfarenhet av att leda internationell verksamhet i flera länder. Han sökte till utbildningen på grund av sitt intresse för internationell tillväxt och dess metodik. Han var nöjd med utbildningen. ”Programmet gav oss verktyg att leda internationell tillväxt. Också när det gäller den takt och hastighet som man bör ha när man ger sig ut på den internationella marknaden. Jag rekommenderar programmet som en bra startplattform för tillväxt.”

Liksom Mikko och Juho upplevde alla som deltog i YJK-utbildningen att de fick omedelbar nytta av den, trots att syftet med utbildningen i första hand var att ge deltagarna verktyg till att utveckla sin verksamhet på lång sikt. Alla som deltog i programmet rekommenderar det.

Höstens YJK-utbildning för högsta företagsledningen genomförs 10/10 – 8/11. Ytterligare uppgifter om utbildare och anmälan finns på www.punda.fi/fi/yjk/. Du kan också ringa Tero Fonsen på +358 40 7447413. Utbildningen genomförs på finska.

Genom att delta i kursen undviker du många onödiga fallgropar och får ett bättre underlag för att ge dig ut på den svenska marknaden.

Relaterade artiklar