Tidigare evenemang

Inspelning av seminariet Hur väl lyckas nordiska företag med att hantera etiska utmaningar?

Inspelning av seminariet Hur väl lyckas nordiska företag med att hantera etiska utmaningar?

Den 21 november 2022 presenterar Nordic Business Ethics Initiative resultaten från årets affärsetiksundersökning. Frågor om vad som är rätt eller fel får en allt större uppmärksamhet i nordiska företag. Det som kan verka lagligt är inte nödvändigtvis etiskt rätt.

Se en inspelning av seminariet


Är etiska kompromisser oundvikliga? Över hälften av alla respondenter säger att de har kompromissat när det gäller etiskt agerande på arbetsplatsen under det senaste året. Det förekommer skillnader mellan åldersgrupper samt mellan män och kvinnor.

Är din organisation redo för en lägre tolerans hos anställda? Allt fler är beredda att rapportera om etiska övertramp och oegentligheter.

Hur påverkas kulturen i våra organisationer av att det är chefer i hög position som oftast rapporterar om negativa konsekvenser efter att de lyft upp oegentligheter?

Är Code of Conduct en onödig investering? Varannan anställd på börslistade bolag säger att deras organisation inte har eller att de inte är medveten om organisationens Code of Conduct.

Svaren på de här och många andra frågor får du genom att delta i lanseringseventet i Stockholm eller på distans.

Fakta om evenemanget

Tid: Måndag 21.11.2022 kl. 09:00–10:30 svensk tid. 
Plats:
Stockholms Handelskammare, Regeringsgatan 29, Stockholm.
Online:
 Länken skickas ut till dem som anmält sig i tid innan evenemanget börjar.
Anmälan:
Senast 18.11 
Övrigt:
Deltagande är kostnadsfritt. Seminariets språk är engelska.


På bilden: Niina Ratsula och Anna Romberg är grundare till Nordic Business Ethics Initiative.

Nordic Business Ethics Initiatives samarbetspartner: Forensic Risk Alliance, Institutet Mot Mutor, DLA Piper och Finsk-svenska handelskammaren.

Relaterade artiklar