Nyhetsbrev

Företag i Norden behöver bättre verktyg för att bekämpa missförhållanden i sina organisationer

Företag i Norden behöver bättre verktyg för att bekämpa missförhållanden i sina organisationer

För de nordiska företagen återstår ännu mycket att förbättra när det gäller etiken. Men utvecklingen går åt rätt håll. Så sammanfattar Niina Ratsula, en av grundarna till initiativet Nordic Business Ethics, resultaten av företagets senaste etikundersökning.

Nordic Ethics and Compliance Survey genomfördes för första gången år 2019. Resultaten av årets undersökning presenterades nyligen och visar att även om utvecklingen går åt rätt håll, har nordiska företag ännu stort utrymme att förbättra sina rutiner. Det räcker inte med att enbart implementera visselblåsningskanaler för att rapportera missförhållanden Viktigt är att även försäkra att processen har avsedd effekt.

Läs mer om resultaten »

Relaterade artiklar