Ny vikarietjänst erövrar maknaden

Ny vikarietjänst erövrar maknaden

Söker ditt företag regelbundet efter vikarier? Eller vill du själv arbeta som vikarie? Temployer.se, som i Finland går under namnet Sijaiset.fi, är en webbaserad tjänst riktad till vården, där arbetsgivare och arbetssökande i realtid kan sköta allt som rör vikariat. Den uppmärksammade tjänsten inledde sin erövring av den svenska marknaden med Finsksvenska handelskammarens hjälp förra sommaren.

Under namnet Temployer har den finländska webbtjänsten Sijaiset.fi inlett sin erövring av världen. Tjänsten bygger på ett lättanvänt, webbläsarbaserat system, där vikarier och arbetsgivare kan kontakta varandra och där allt som rör vikariat enkelt kan skötas.
– Vår tjänst gör det möjligt för arbetsgivare att samla på sig en ansenlig mängd potentiella vikarier och erbjuda dem vikariat på ett helt automatiserat sätt. Det handlar inte om personaluthyrning, utan tjänsten utgör ett alternativ för dem som självständigt vill sköta anskaffningen av vikarier med hjälp av moderna medel, förklarar Markus Itkonen, vd för Flyvice Oy, som står bakom tjänsten.


FINSVE skapar öppningar på den svenska marknaden

Avsikten att etablera sig i Sverige ledde till att Flyvice började kartlägga den svenska marknaden. Ganska snart uppstod behovet av professionell hjälp.
– Vi hittade flera olika aktörer, men till sist körde vi igång marknadsundersökningsprojektet tillsammans med Finsksvenska handelskammaren. Projektet med att kartlägga marknaden kom igång i juni förra året. I projektet ingick att ta reda på bakgrundsdata, identifiera konkurrenter och fastställa vilken marknadspotential webbtjänsten kunde tänkas ha på den svenska vårdmarknaden. Utöver undersökningen letade handelskammaren även efter viktiga kontakter och intressegrupper, som Flyvice kunde ha nytta av.
– De första mötena hölls i november. Vi var i första hand inriktade på att hitta potentiella pilotkunder, som kunde hjälpa oss att anpassa tjänsten till de specialförhållanden, som råder just på den svenska marknaden, berättar Itkonen. En sådan pilotkund hittades också. Finsk Hemtjänst, vars aktiva insats Markus Itkonen tackar för att tjänsten nu finns i bruk i Sverige. Det satte stenen i rullning.
– Nu under hösten har vi tecknat ett första, viktigt kundavtal och ytterligare ett är under förhandling. Potentialen är stor bara inom Stockholmsområdet, och nu i november startade vi den aktiva försäljningen av tjänsten i Sverige. För försäljningen ansvarar nyligen anställda Nina Nordlund i Stockholm.


Sverige språngbräda mot övriga världen

Erfarenheterna från introduktionen av tjänsten på den svenska marknaden är bra att ha i bagaget när man nu fortsätter att utvidga tjänsten till övriga Europa.
– Tjänsten har väckt intresse på de internationella marknaderna, så framtiden ser mycket intressant ut. Nästa år kommer att spela en avgörande roll när det gäller bolagets internationella tillväxt. Vi står redo att satsa, säger Itkonen. Det som avgjorde valet av experthjälp var enligt Itkonen Finsksvenska handelskammarens starka närvaro i Stockholmsområdet och konsulten Anne Masalins kunniga grepp om vårdmarknaden.
– Vi har varit mycket nöjda med den hjälp vi fått av handelskammaren. Kommunikationen har löpt smidigt och man har visat sig flexibla i sitt samarbete. Vi kommer även i fortsättningen att i möjligaste mån använda oss av handelskammarens tjänster i Sverige.


Flyvice Oy utvecklar lösningar för personalrekrytering, hantering och administration för den internationella marknaden. Företaget presenterar nya, innovativa lösningar för att möta kundernas utmaningar när det gäller personalrekrytering. Alla lösningar motsvarar noggrant de behov som testats i kundgränssnittet. Företaget grundades i Uleåborg våren 2012.

Relaterade artiklar